Cycle UB, Thora Storm videregående skole

Cycle ub

Cycle UB fra Thora Storm videregående skole er kvalifisert til NM Ungdomsbedrift for Trøndelag. De deltar i kategoriene Bærekraftsprisen, Beste forretningsplan, Størst verdiskapningspotensial og Beste ungdomsbedrift.

Henter opp og utnytter slam fra oppdrettsmerder

Cycle UB utvikler en helhetlig løsning for opphenting og utnytting av slam fra oppdrettsmerder. På denne måten lages en sirkulærøkonomi der enhver ressurs blir utnyttet optimalt.

Videopitch

Kontaktinformasjon

Skole: Thora Storm videregående skole

Ansatte i bedriften: Filip Hansen, Ingelei Østgård, Endre Nordbotn, Naima Vågan, Jesper Vollan og Jenny Brandal

Daglig leder: Jenny Brandal, Jennybrandal003@gmail.com

Ansvarlig lærer: Knut Langsjøen, knulan@trondelagfylke.no

Kontakt i Ungt Entreprenørskap: Marthe Strømsem, marthe.stromsem@ue.no.

Nettside: https://www.cycleub.com/

Facebook: https://www.facebook.com/CycleUB/

Cycle UB4
Cycle UB3
Cycle UB2
Cycle UB1