BtnLearn UB, Kristen videregående skole Trøndelag

Gruppebilde

BtnLearn UB er kvalifisert til NM Ungdomsbedrift for Trøndelag. De deltar i kategorien Innovasjonsprisen.

Elever gir feedback om egen læring

Til rektorer ved private og offentlige skoler skal BtnLearn UB tilby et system bestående av et knappepanel og en nettside. Disse kommuniserer seg imellom, og vil tillate skoleelever i grunnskolen å evaluere sin forståelse av undervisningen. Hensikten er at eleven skal vurdere sin egen forståelse, og ikke lærerens ferdigheter som pedagog. Bedriftens produkt skiller seg ut ved at det har veldig god brukervennlighet, og krever ikke datamaskin eller mobil for å brukes av eleven.

Videopitch

Kontaktinformasjon

Skole: Kristen videregående skole Trøndelag

Ansatte i bedriften: Iver Arvidsønn Myren, Sander Bromstad Olsen, Steffen Bach Voigt og Eric Olsen

Daglig leder: Iver Arvidsønn Myren, ivermyren@icloud.com

Ansvarlig lærer: Arne U. Hoff, arne@kvt.vgs.no

Kontakt i Ungt Entreprenørskap: Marthe Strømsem, marthe.stromsem@ue.no.