Aquaunity UB, Thora Storm videregående skole

Hvert år havner det 540 000 tonn slam i havet bare i Norge. Dette er et enormt problem for fiskeoppdrettere fordi når slammet lander på havbunnen dannes det store slamhauger som forsurer havmiljøet under merden. Aquaunity UB sin løsning på dette problemet er en installasjon på fiskemerder som minsker mengden slam som kommer ut og inn av merden ved å utnytte fiskeslammet som fôr til blåskjell. Dette skal de gjøre ved å sette opp et rammeverk på utsiden av allerede eksisterende fiskemerder. Rammeverket vil bestå av 8 skinner rundt merden. Mellom skinnene monteres det et nett som blåskjell vil gro på. Blåskjell er en art som effektivt tar opp mye slam og andre mikroorganismer, som lakselus, i vannet. Et voksent blåskjell på 6 cm filtrerer ca 70 liter vann i løpet av bare ett døgn.

"Det å drive med ungdomsbedrift er superartig, enormt lærerikt og ikke minst utfordrende, men vi føler vi har fått med oss utrolig mye fra det året her som vi får bruk for senere og vi er veldig takknemlig for det. Årets høydepunkt må være da vi sto supertspente på fylkesmessa og ble ropt opp som en av de ni bedriftene som skal til NM. Det gleder vi oss enormt til!"
Daglig leder, Aquaunity UB

Deltagere i ungdomsbedriften

Jakob Jøsang With, daglig leder

Selma Samdal, personalsjef

Iver Sivertsvoll, økonomiansvarlig

Alise Bakke, produktansvarlig


Kontaktinfo

Daglig leder: Jakob Jøsang With, 921 32 550

Ansvarlig lærer: Mette Schevik, 957 05 732, metsc@trondelagfylke.no

Fylkeskontakt UE: Marthe Strømsem, 481 55 710, marthe.stromsem@ue.no


På NM deltar Aquaunity UB på følgende konkurranser

  • Beste videopitch
  • Beste bærekraftige stand - i samarbeid med NOVA Spektrum
  • Bærekraftprisen – i samarbeid med Storebrand
  • Beste innovative vare/tjeneste – i samarbeid med Virke
  • Størst verdiskapingspotensial – i samarbeid med Ferd
  • Beste HR-bedrift – i samarbeid med ManpowerGroup
2023 mar 15 Ungt Entreprenorskap fylkesmesse 79