Rogaland

Kl 1200-1300: Ungdomsbedrift på videregående

Bli med i Microsoft Teams-møte

Gjennomgang av årshjul og aktiviteter for skoleåret 2020/21.
Hvordan kommer du i gang med Ungdomsbedrift?
Hvem henvender du deg til og hva kan du forvente av oppfølging fra Ungt Entreprenørskap?

Kl 1300-1400: Elevbedrift på ungdomsskolen

Bli med i Microsoft Teams-møte

Gjennomgang av årshjul og aktiviteter for skoleåret 2020/21
Ulike tema for elevbedrift: bærekraft, sosialt entreprenørskap og sunn mat
Hvordan kommer du i gang med Elevbedrift?
Hvem henvender du deg til og hva kan du forvente av oppfølging fra Ungt Entreprenørskap?

Årshjul for elevbedrifter finner du her: Presentasjon elevbedrift årsplan

Vi planlegger kurs for programmene SMART (4.-7. trinn) og Økonomi og karrierevalg (9.-10. trinn) på et senere tidspunkt.

Ta kontakt med ina@ue.no dersom du er interessert i vite mer om dette.

Vel møtt!