Resultater fra Fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrifter i Rogaland

<< tilbake til Fylkesmesterskap for Ungdomsbedrifter

Beste Ungdomsbedrift

Jury: Thor Christian Haugland (Sparebank 1 SR-bank), Peter Schwarz (Lyse AS), Marianne Chesak (Rogaland fylkeskommune), Erling Meinich-Bache (IKM AS), Ola Nestaas og Kristian Aarekol Lindaas (Gassco AS), Anne Cathrin Østebø (Validé AS), Cecilie Melbye (iPark AS)

1. plass og NM-deltaker: Lock it UB, Haugaland VGS.
Årets 1. plass går til en bedrift som har tatt for seg et praktisk behov og funnet en fin, bærekraftig og enkel løsning på dette. Produktet skaper også økt sikkerhet for brukeren, blant annet ved å redusere faren for at noen kan putte noe i drikken din, eller at veps og andre insekter havner i brusboksen uten at du ser det.

De løser med andre ord flere problemer. Med utgangspunkt i et savn bedriften hadde for å kunne lukke drikkeboksen etter at den er åpnet, har de designet og utviklet et lokk til bruk på drikkebokser. Lokket er produsert i miljøvennlig materiale og kan gjenbrukes gjennom å flytte det fra boks til boks. Produktet er innovativt, lett salgbart og kan raskt skaleres opp eller ned alt etter tilbud og etterspørsel. Juryen bemerker at bedriften har tenkt hele reisen fra problemavdekking til løsning via eget design og produksjon i bærekraftig materiale. Markedet for dette produktet kan være enormt både innenfor Norges grenser og i verden for øvrig. Bedriften har jobbet aktivt med å utvikle lokket i samarbeid med lokalt næringsliv gjennom prototyping og produksjon.

2. plass og NM-deltaker: Safe Charge UB, Dalane VGS
Årets 2.plass går til en bedrift som har utviklet en løsning på brannfaren knyttet til lading av mobiltelefon og andre digitale dingser. Løsningen er unik og innovativ og bedriften har jobbet grundig med å utvikle den beste løsningen. Bedriften har utmerket seg i flere av årets konkurranser og har etablert gode kontakter med næringslivet gjennom prosessen i utviklingen av produktet.

De har, til tross for at produktet har vært vanskelig å utvikle, stått på og kan nå i vår begynne salget av en brannsikker ladepose. Produktets potensiale kjenner ingen landegrenser og vil kunne være salgbart både i privatmarkedet og i næringslivsmarkedet. Produktet er med å bidra til en hverdag med færre branner og færre skader både materielt og menneskelig.

3. plass: Needit UB, Dalane VGS
Årets 3. plass går til en bedrift som har utmerket seg på mange områder i årets fylkesmesterskap. Teamet fremstår ekstremt komplett og kunne lykkes med hva som helst. De tilbyr et kortreist produkt med en klar bærekraftig profil. Bedriften fremstår helstøpt og de ansatte har stor tro på forretningsideen og har klare mål for videre drift og utvikling. Bedriftens ansatte er «hands on» i produksjonen og produktet kan allerede kjøpes i utvalgte butikker. Produktet fremstår som helsefremmende og er innenfor et marked i utvikling og vekst. For å utvikle produktet og sette det i produksjon har bedriften etablert nært samarbeid med flere lokale aktører. Årets 3. plass går til en bedrift som har jobbet grundig og gjennomført i alle ledd.


Bærekraftsprisen- i samarbeid med Storebrand

Jury: Martin Gjesdal (Storebrand), Ole Christian Holter (Storebrand), Malgorzata Hauge (FN-sambandet), Tore Gjedebo (InvesTore AS), Karen Aanestad (SAR AS), Trygve A. Meyer (Nordic Edge)

1. plass og NM-deltaker: Gårsdagens UB, Karmsund VGS
Det var bred enighet om Gårsdagens UB som vinner av bærekraftprisen. Der de fleste bidragene hadde elementer av bærekraft i seg, løste Gårsdagens UB et reelt problem, nemlig kasting av mat og da spesifikt brød. Gårsdagens UB har et gjennomgående bra konsept med innsamling av gamle brød som ellers ville blitt kastet. Disse brødene blir ved relativt lav innsats og lavt energiforbruk malt opp og blandet med andre råvarer til nye produkter, blant annet vafler og kjeks. Produktsortimentet inneholder også et produkt med en andel insektsmel for bedre proteininnhold og bærekraftsprofil. Den nåværende lønnsomheten i prosjektet er allerede på plass, og juryen ser også et bra potensiale for å effektivisere og kutte på kostnader ved en oppskaleringing. "Dessverre" er det også slik at tilgang på gamle brød ikke går ned med det første, og konseptet er enkelt å oppskalere til andre steder i landet. Produktene kan til syvende og sist selges med en bakgrunnshistorie, noe som også er viktig for mange bærekraftbevisste kjøpere. De som ikke er opptatt av bærekraft, får uansett et godt produkt til en god pris.

2. plass og NM-deltaker: Konditorperlene UB, Karmsund VGS

I likhet med førsteplassen tok Konditorperlene for seg problemet rundt kasting av mat, denne gang frukt. Konditoriperlene tar inn frukt som ellers ville blitt kastet og sorterer ut brukbar fra ikke brukbar frukt. Den brukbare lager de pure og siden fruktperler av. Disse brukes i ulike typer konditoriprodukter. I tillegg lager de kaker og kjeks med insektsmel, som juryen er enig i er en råvare for fremtiden. Konditorperlene fremstår flinke på å utnytte så mye som mulig av råvarene i produksjonen og har et tydelig grunnfokus på bærekraft i det de gjør. Produktene har de allerede god omsetning på og de har en bredde i sortimentet som antyder at de enkelt kan innovere videre og utvikle konseptet.

3. plass: Needit UB, Dalane VGS

Denne ungdomsbedriften har høstet inn og foredlet en noe utradisjonell råvare, nemlig tang og tare, og produserer salttare og badesalt. Dette konseptet er ikke unikt, men Needit er ellers ekstremt i komplette i arbeidet rundt konsept og bedrift at de får pallplassering av juryen. Juryen lot seg imponere av et solid stykke stykke arbeidet hvor bedriften har tenkt på alt fra bærekrafit innhøsting, produksjon, emballering og markedsføring. Som bedriften selv uttrykker i materialet sitt løser ikke bedriften direkte et bærekraftsproblem og kunne med fordel tenkt mer bredde i produktutvikling. Bedriften roter noe med bærekraftsmålene, men slår uansett inn på flere og den endelige leveransen imponerer juryen. Det kan nevnes at kampen mellom 2. og 3.plass var ekstremt jevn.


Beste IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), Nord-Rogaland

Jury: Anne Schøyen (NAV Arbeidslivssenter), Torunn Kallekodt Måleng (NAV Arbeidslivssenter)

1. plass og NM-deltaker: Utelek UB, Vardafjell VGS
Denne ungdomsbedriften som arrangerer bursdager. Da de startet opp var alle fremmede for hverandre. Kommunikasjonen var dårlig, og arbeidsfordelingen var skjev. Samarbeidet var også vanskelig. De ansatte var ikke flinke å gi beskjed til ungdomsbedriften ved fravær.

Bedriften har brukt IA-planen aktivt for å jobbe med utfordringene i arbeidsmiljøet. De begynte med å bli bedre kjent med hverandre gjennom å jobbe sammen, og finne ut hva de kan bruke hverandres egenskaper til. De har også laget en oversikt over arbeidsfordelingen, sånn at alle vet hva som foregår og hva de ansatte skal gjøre. Her bruker de messanger. Kommunikasjonen og det å ta fatt på det store fraværet har vært det viktigste for at bedriften har gått så bra. Alle måtte gi beskjed når de var vekke, og bruke avtalt meldingskanal. Nå kommuniserer de både om det som skjer i bedriften, og om hverandre. De er blitt både kolleger og venner.

Underveis har det vært viktig at de har troen på det de skal gjøre, og å komme i gang tidlig. Det var vanskelig å få kunder. De var usikre på hva forretningsideen i starten, og valgte å prøve den ut i en barnehage. De erfarte at det var artig å prøve ut ideen i praksis, det gav en bedre stemning.

2. plass: Miks media UB, Vardafjell VGS
Ungdomsbedriften som tilbyr film og foto til bedrifter og enkeltpersoner, både for tobeinte og firbeinte. De er 4 ansatte. Alle kjente ikke hverandre da de startet opp. Derfor har de lagt stor vekt på at folk skal bli kjent med hverandre. Bl.a. har de fokus på hverandre sine styrker, og sier positive ting. Dette har gitt en selvtillit boost.

Det å jobbe med det gode arbeidsmiljøet har gjort at folk trives og har lyst til å stille på jobb. De har det gøy og gir hverandre tilbakemeldinger. Hvordan går det? Hva kan bli bedre?

De ansatte er flinke på ulike ting, og de styrker hverandre på det. Derfor legger de vekt på å gi hverandre innspill til hvordan løse oppgavene og å hjelpe hverandre. Alle vet hva de skal gjøre. Trenger du hjelp?

De legger vekt på å være en inkluderende arbeidsplass. En av de ansatte har vært mye borte. De andre har planlagt et lynkurs i et viktig dataprogram når han kommer tilbake, for å få ham raskt inn i produksjonen igjen, og til å mestre jobben.

Beste IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), Sør-Rogaland

Jury: HanneThorsen Mærli (NAV Arbeidslivssenter), Erik Dikhnych-Thorsen (NAV Arbeidslivssenter)

1. plass og NM-deltaker: Safe Charge UB, Dalane VGS
Ungdomsbedriften har jobbet engasjert og strukturert for et godt arbeidsmiljø i ungdomsbedriften. Bedriften har satt seg grundig inn i viktige elementer for å skape en inkluderende ungdomsbedrift, og har på en konstruktiv måte klart å bruke IA som ett virkemiddel for å beholde motivasjon. De har utarbeidet en solid handlingsplan, med en god rollebeskrivelse og en god plan for oppfølging av fravær. Rollene har blitt fordelt ut ifra personlighet og preferanser, der de alle har egne mål i handlingsplanen som de er ansvarlige for.

Ungdomsbedriften har tidlig i løpet blitt enig om en egen avtale for godt samarbeid innad i ungdomsbedriften og laget en plan for hvordan konflikter skulle håndteres dersom de oppstår. Dette har sikret forutsigbarhet og at alle har kjent til sitt ansvar.

Bedriften beskriver videre ett godt fokus på god trivsel, god tilbakemeldingskultur og åpen kommunikasjon. I tillegg viser de en god forbedringskultur ved å legge vekt på måling av status igjennom å se på nå-situasjon, hvor de vil og hvordan de skal komme seg dit. De har blant annet gjennomført en egen spørreundersøkelse rettet mot trivsel og fulgt opp med tiltak.

Ungdomsbedriften har hatt fokus på egen HMS og miljøavtrykk, men også bevisst stilt HMS krav til underleverandører.
Alt i alt ett viser de et meget solid IA arbeid og vi vil gratulere Safe Charge UB ved Dalane vgs med første plass i denne konkurransen.

2. plass: Kunsten UB, Tryggheim VGS
Ungdomsbedriften har hatt fokus på trivsel og godt samarbeid. De har utarbeidet en god handlingsplan, og gjennomført planlagte aktiviteter, samt tilføyet nye ettersom de har dukket opp. Handlingsplanen har vært levende, og dermed blitt brukt til kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljøet. Bedriften har gjennomført medarbeidersamtaler og brukt disse til å snu frustrasjon og konflikt til kreativitet, samhold og trivsel med en god tone og respekt.

Bedriften har tilrettelagt for ansatte som ikke kunne stille på jobb, og ført en god sykefraværsstatistikk. De viser også ett godt HMS fokus og at de er bevisst på de ulike risikoene som er forbundet med arbeidet og hvordan disse kan reduseres ved bruk av verneutstyr.

Personalmøtene har vært en arena for samarbeid og dialog. Bedriften viser gode refleksjoner rundt hvordan IA kan brukes for å bygge ett godt arbeidsmiljø. Vi gratulerer Kunsten UB ved Tryggheim vgs med andre plass i denne konkurransen.


Beste forretningsplan

Jury: Suzanne de Kok Selstad (Skape AS), Birgitte F. Sunde (Bikefinder AS), Jonatan Sunnarvik (Kraftbank AS), Lidiia Obolonska (Bane NOR AS), Pia Warland (Innovationdock AS), Tore Berntsen (Lyse AS)

1. plass og NM-deltaker: Safe Charge UB, Dalane VGS
Ssafe Charge UB har, på elegant vis, presentert et originalt produkt. Det er gjort gjennomtenkte valg basert på konkurrentanalyser, dialog med aktuelle partnere og potensielle brukere. Designet og utførelsen av selve planen bidrar, sammen med et godt språk og god tallforståelse, til å løfte inntrykket av forretningsplanen som en helhet. Det skinner gjennom at denne UB’en består av elever som har tro på produktet sitt og som har formidlet dette på solid vis.

2. plass og NM-deltaker: Clean & Green UB, Akademiet VGS Sandnes
Ungdomsbedriften søker å bidra til løsningen av en dagsrelevant samfunnsutfordring. Bedriften har gjort mange gode refleksjoner rundt produktutvikling og markedspotensialet for produktet deres, og gjennom forretningsplanen er det tydelig at de har tatt med seg innsikten de har opparbeidet seg når de beskriver hvordan de ser for seg å adressere markedet. Også forretningsplanens del som omhandler økonomi er spennende lesning. Særlig kjekt er det å se at forretningsplanen har en langsiktig plan for lønnsom videreutvikling av bedriften de kommende årene.

3. plass: Concreate UB, Dalane VGS
Concreate UB har tatt utgangspunkt i et restprodukt fra andre byggeprosesser når de har utviklet sin forretningsidé. På bakgrunn av analyser har de funnet gode og relevante samarbeidspartnere i næringslivet rundt seg, noe som er viktig for at en slik bedrift skal kunne lykkes. Det foreligger klare tanker rundt markedet, økonomi og kapitalbehov som er formidlet gjennom forretningsplanen på en god måte. Samlet sitter man igjen med et solid inntrykk.


Beste markedsføring

Jury: Alf Reime (Konar AS), Espen Knoph (Utiopia AS), Lene Skjæveland Bø (Sparebank 1 SR-Bank), Mille Isaksen (ONS-stiftelsen), Pål Oftedal (Laerdal Medical AS), Susanne Bjerga Todnem (Somedian AS)

1. plass og NM-deltaker: Lock it UB, Haugaland VGS
Lock IT UB har et klart og tydelig budskap, det er lett å forstå essensen. Profil og budskap er gjennomført i mange kanaler, mye og godt innhold på fb, insta og TikTok. Utrolig bra og gjennomført reklamefilm. Rett og slett godt utført arbeide!

2. plass og NM-deltaker: Clean & Green UB, Akademiet VGS Sandnes
Veldig bra! Gjennomtenkt profil som gjenspeiler selskapets strategi. Det er benyttet flere ulike metoder for innhenting av markedsinformasjon for å verifisere opplysninger om markedet. Fin oversiktelig hjemmeside med enkel tilgang til bestilling. Bedriften har inngått samarbeid med kjent influencer med stort antall følgere med ambisjon om å føre til økt kjennskap om produktet og videre salg av produktet. Oppdaterte sosiale medier med fine bilder og gode eksempler på ulike bruksområder for produktet. Juryen får selv lyst til å skaffe seg et eksemplar av produktet.

3. plass: Sporløs UB, Sola VGS
Gjennomtenkt profil, strategi og kanalvalg. De bruker profilfargene fornuftig i alt fra logo til emojier. Har til og med laget Reels og bruker mennesker i bildene sine. Kjempegjennomført og kreativt. Veldig bra!


Beste kundeopplevelse på nett

Jury: Knut Hæhre (Okse AS), Rudi Clausen (Urbankandi AS), Sjur Sørskår (Webstep AS)

1. plass og NM-deltaker: Stake UB, Dalane VGS
Nettsiden har et innbydende design som setter relevant stemning for produktet. Det finnes god produktbeskrivelse med riktig mengde og innhold til å forstå produktet godt og for å vekke videre interesse. Produktet fremstår eksklusivt og nettsiden innehar gode produktbilder som matcher det visuelle designet på siden som gjør en svært god totalopplevelse. Bestilling av produktet er løst på en enkel og kreativ måte. Juryen setter pris på en god beskrivelse av hvordan produktet blir til og vektlegger det positivt at gode medhjelpere krediteres.

2. plass og NM-deltaker: Clean & Green UB, Akademiet VGS Sandnes
Nettsiden introduserer brukeren umiddelbart til produktet, pris og tilgjengelighet. Videre er det fokus på fordelene man oppnår ved å bruke produktet, referanser fra fornøyde kunder og bilde-feed av produktet i ulike settinger. På denne måten møter man brukeren på deres premisser, og i tillegg er en chat tilgjengelig dersom brukeren ønsker svar på ytterligere spørsmål.Innholdet er generelt sett ryddig og oversiktlig, kommunikasjonen er trygg og bedriften legger på en fin måte tilrette for salg.

3. plass: Needit UB, Dalane VGS
Godt oppbygget nettside med tydelig budskap om hvilket produkt de selger og smart integrasjon av digitale virkemidler som forsterker budskapet og gir lojale følgere (bla. instagram og youtube). Veldig god team presentasjon, tekster og bilder/video fra prosess og produksjon av produkt, noe som igjen gir høy troverdighet og nysgjerrighet til å ville vite mer om produktet når man besøker nettsiden. Kunne med hell hatt litt mer tydelige "Call-To-Action" (kjøp produkt) knapper på forsiden samt at selve produktene hadde blitt synliggjort tidlig på forsiden. Veldig bra med tydelige kontaktskjema og chat-funksjon som gjør at kunden enkelt kan komme i kontakt. Troverdig og spennende pitch! Oppsummert en veldig sterk 3. plass og tett på teten.


Størst verdiskapingspotensial

Jury: Sigmund Prestegaard (Canrig AS), Trond Kittilsen (Sevensix AS)

1. plass og NM-deltaker: Clean & Green UB, Akademiet VGS Sandnes
Selskapet ønsker å bruke restmaterialer av avfall til å lage antibac beholdere i skinn med ulike farger og størrelser. Selskapet konsept treffer 8 av FN's bærekraftmål. Selskapet har valgt en moderne distribusjonsmetode og vil selge produkter gjennom digital medier som Face book og Instagram i tillegg til egen hjemmeside. Dette gir også verdiskapingspotensial til størregeografiske områder internasjonalt. Juryen ser det som positivt at selskapet har sett på andre segmenter og målgrupper som for eksempel helsesektoren og ved å feste antibac etuiet og refill beholder på arbeidstøy. Konseptet har potensial til å treffe bredt både til privat og bedriftsmarkedet. Med ett gjennomarbeidet konsept, og en veldig god besvarelse så har Clean&Green UB stukket av med førsteplassen i kategorien årets verdiskapingspotensial.

2. plass og NM-deltaker: Concreate UB, Dalane VGS
Selskapet sin visjon er å gjøre forbrukere mer miljøbevisste samt å redusere klimagassutslippene. Forretningsideen går ut på å tilby moderne og nyttige interiørprodukter av rest betong. Selskapet har gjort en grundig jobb med sin forretningsplan som treffer 4 av FN sine bærekraftmål. Juryen anser det som viktig at selskapet finner sin unike posisjon med tanke på marketing mix (produkt, Pris, Plassering, Distribusjon) og ser at ved å bruke rest betong så bør selskapet kunne oppnå rimeligere innkjøpspris på råvarene som også kan resirkuleres. Når dette er sagt så anser juryen at det vil kreve mye kapital for å realisere potensialet,
både fra investorer og soft funding tilskudd fra Innovasjon Norge. For at Concreate skal lykkes med sine ambisjoner og vekst så bør selskapet vurdere flere typer distribusjonsmodeller og partnerskap som for eksempel nettbutikker og større distribusjonsapparater. Juryen ønsker vil videre anbefale at selskapet også ser på andre markeder enn interiør for å nå en større målgruppe. Det kan tenkes at det er mer fordelaktig å selge produktene gjennom etablerte verdikjeder istedenfor å etablere egne utsalgssteder. Juryen har kommet til frem til at selskapet har et stort verdiskapningspotensiale men trenger å se på flere aspekter i verdikjeden for produksjon og salg for å lykkes.

3. plass: C-grass UB, Dalane VGS
Selskapet produserer ulike produkter laget av tang og tare. I første omgang så vil selskapet tilby marmelade av rabarbra samt stikkelsbærgele med tørket tang som smak og pynt. Selskapet bruker også tang og tare i tomatsild og julesild produkter. Lokal verdiskapning gjennom å bruke lokale leverandører, råvarer og nettverk. Selskapet har ambisjoner om å produsere andre produkter av tang og tare i fremtiden . Juryen ser dette som ett potensial i verdiskapning gjennom å bruke en råvare som har potensial til å forbedre produkter, redusere kostnader og bruke havets ressurser med hjelp av miljøbevisste metoder. Juryen anser C-Grass som ett spennende konsept som kan skape regional verdiskapning , men vil også oppfordre selskapet til å se på distribusjonsavtaler for å et nasjonalt og senere internasjonalt samt prøve å selge produktet til eksisterende verdikjeder innenfor andre bransjer som for eksempel helseprodukter.


Beste samarbeid med næringslivet

Jury: Nils-Henrik Stokke (Innovationdock AS), Sigurd Ur (NHO), May Endresen (Rogaland Fylkeskommune), Britt Anita Warvik (Stavanger kommune)

1. plass og NM-deltaker: Clean & Green UB, Akademiet VGS Sandnes
Bedriften har et bredt spekter fra næringslivet man aktivt samarbeider med, og har brukt kontaktene sine godt. De har utnyttet potensialet hos de ulike på en svært god måte, og har hatt de med i hele utviklings- og produksjonsløpet. Bedriften har også gått utenfor regionen for å hente inn respekterte merkevarer som delleverandører i produktutviklingen. Bedriften imponerer.

2. plass og NM-deltaker: Needit UB, Dalane VGS
Bedriften har en god bredde av en rekke samarbeidende aktører i næringslivet, og man har reflektert godt rundt hvorfor de er valgt og hva de har bidratt med i prosessen. Man har siktet høyt, og aktiv bruk av mentorer har gitt bedriften økte muligheter. Bedriften har tilknyttet seg samarbeidspartnere i alle ledd, og var veldig nære å nå helt opp i konkurransen.

3. plass: Concreate UB, Dalane VGS
Bedriften har hentet råvarer fra flere bedrifter, men noen kan virke som mer innkjøp enn samarbeid. Allikevel har de vært i kontakt med en rekke relevante bedrifter for å sikre god prosess og produktvikling, og man har fått bedriftene til å delta aktivt i utviklingsprosessen. Dialog og aktiv deltagelse viser igjen, og man har klart å skape en avhengighet i varekjeden der bedriftene må samarbeide på tvers.


Beste sosiale entreprenør

Jury: Anja Moen Hareim (Samfunnssentralen AS), Arvid Nesse (Sosialt Entreprenørskap Rogaland), Lars Zachariassen (Lars Zachariassen AS)

1. plass og NM-deltaker: Lernen UB, Bryne VGS
Viktig tema, da mattekunnskaper er ekstra viktig i tidlig alder. Det kan forebygge frafall på ungdomsskolen og videregående skole. De har en god presentasjon og ferdig prototype, med klare tanker om hvordan det endelige produktet skal bli seende ut.

2. plass og NM-deltaker: Sexucation UB, Bryne VGS
Fint at et så viktig tema løftes opp og frem, og en stor utfordring i dagens undervisning, med tanker om hva, hvem og hvordan. Godt det finnes tanker rundt salg/omsetning. De har også tenkt på ulike inntjeningsmuligheter. Mangler kanskje litt utvikling, men stort potensial.

3. plass: Clean & Green UB, Akademiet VGS Sandnes
I tiden for produktet, god ide Gjort et nøye og skikkelig arbeid med presentasjoner. Har høyt fokus på miljø, gjenbruk, utnytting av overskuddsmaterialer og de ønsker å produsere sammen med bedrifter som har arbeidsinkludering. God presentasjonsfilm som viser produktet og produksjon.


Beste regnskap- i samarbeid med Spleiselaget

Jury: Eivor Einarsen (Skatt vest), Jorunn Lindholm (SpareBank 1 SR-Bank), Toril Gjesdal (SpareBank 1 SR-bank Forretningspartner)

1. plass og NM-deltaker: Needit UB, Dalane VGS
Bedriften har levert en fint utarbeidet regnskapsrapport, som i detalj forklarer rutinene og valgene de har gjort med hensyn til regnskapsføringen. Rapporten er ryddig og dette gjenspeiles i den underliggende dokumentasjonen. Det er tydelig at de har gjort seg flid med dokumentasjonen, både bokføring, bokføringsbilag og den generelle informasjonen. I tillegg til at dokumentasjonen var ryddig, var kravene til den underliggende dokumentasjonen oppfylt for både kjøp og salg. Juryen hadde lite å utsette på det faglige og bedriften ved regnskapsansvarlig viste evne og vilje til å utarbeide et korrekt, veldokumentert regnskap. I tillegg til det rent regnskapstekniske har de også vist at de bruker regnskapsinformasjonen til styring av bedriften.

2. plass og NM-deltaker: Clean & Green UB, Akademiet VGS Sandnes
Bedriften har levert en fint utarbeidet regnskapsrapport. I løpet av perioden har de hatt en stor nok mengde ulike bilag til at de har fått demonstrert god forståelse av regnskapsfaget. De har hatt god kontroll på regnskapsføringen og viser dette blant annet gjennom avstemming av ulike balanseposter og salg via Vipps. De virker å ha god arbeidsdeling, samt attesterer bilagene. Både gjennom rapporten og intervjuet har de demonstrert god forståelse for regnskap og økonomi, og juryen ble imponert av daglig leders forståelse for bedriftens regnskapsdetaljer. Dette tyder også på at det er god kunnskapsdeling innad i bedriften.

3. plass: Rosa Panter UB, Tryggheim VGS
Bedriften har levert en fint utarbeidet regnskapsrapport. De har vist at de har god kontroll på regnskapsdokumentasjonen, og den løpende bokføringen. I løpet av perioden har de hatt en stor nok mengde ulike bilag til at de har fått demonstrert forståelse av regnskapsfaget. Regnskapsansvarlig viste godt engasjement og vilje til læring. Vilje til læring er også demonstrert gjennom kontroll av egne føringer/dokumentasjon og korreksjon av dette ved behov. At de tar opp bedriftens økonomi løpende innad i bedriften viser også at de forstår viktigheten av regnskapet og god økonomistyring.


Jord-Fjord-Bord-prisen

Jury: Robert Vikse (Rscatering AS), Oskar Lie (Lie Gaard)

1. plass og NM-deltaker: Gårsdagens UB, Karmsund VGS
Knallbra! Dette er en fantastisk ide, bærekraftig, miljøbevisst og kreativt. Alt i alt veldig bra beskrivelse, forretningsplan/ ide og videopitch.
For meg når dette helt frem og er en vinner. Spennende og bærekraftig produkt. Gode smaker. Merking av ingredienser må forbedres.

2. plass og NM-deltaker: Konditorperlene UB, Karmsund VGS
Juryen liker ideen deres iht innovasjon, kreativitet og svinnreduserende tiltak og får gjennom innsendt materiell bra innsikt i forretningsideen og produktet. Setter stor pris på det kreative, nyskapende og den måten en skaper et nytt og fantastisk produkt til et veldig stort marked. Spennende konsept med gjenbruk av frukt som ville gått til spille. Godt salg tyder på et potensiale i markedet. Kunne tenkt oss mer fokus på perlene som eget produkt.

3. plass: Platanos UB, Karmsund VGS
Veldig bra innsikt i ideen og hvordan den beskrives. Her er det lagt ned masse arbeid og tviler ikke på at dette er god kaffe. Scorer bra på lidenskapen og interessen for kaffekunnskap og dens historie. Veldig bra med fokus på kaffe og tilbehør (sirup, skum etc). Kjøper kaffe fra gårder eigd av kvinner. Vi kunne tenkt oss bedre råvarekunnskaper.


Beste yrkesfaglige ungdomsbedrift

Jury: Anne Grete Edland (Rogaland fylkeskommune), Erik Sæstad (Oceaneering AS), Kerstin Rossavik (Opplæringskontoret for salg og service i Rogaland)

1. plass og NM-deltaker: Drømmehagen UB, Dalane VGS
Hva skal en si – fantastisk! For noen ideer, gjennomføringsevne, engasjement, trygghet, stolthet, karisma til å engasjere og involvere. Berører mange, avlaster og gleder. Aktiviserer Nærmiljøet og ungdomsmiljøet i en ellers utfordrende periode, bringer inn treffpunkt, vennskap og innhold i hverdagen. Her tok en hele rommet, en soleklar vinner. Vi tror vi kommer til å høre om denne bedriften fremover. Veldig bra presentasjon og et godt beskrevet bedriftsnavn.

2. plass og NM-deltaker: Gårsdagens UB, Karmsund VGS
Inn i tiden, matsvinn, gjenvinning av mat, bærekraftig konsept med rebruk av gamle brød i ny forkledning. Sunnere alternativ, innbydende produkt. Gjennomført fra ende til annen. Stolt fremoverlent gjeng som presenterte produktene, stolthet i gruppen over resultatet de hadde kommet frem til og fagretningen de hadde valgt. God bekrivelse på bedriftsnavnet, veldig bra presentasjon.

3. plass: Lock it UB, Haugaland VGS
En nyttig dings, miljøvennlig henstilt, kostnadseffektiv, kan fort bli en skikkelig hit. Trygg presentasjon og demonstrasjon, fordelt på hele hele gruppen, fremført med stolthet over resultatet og engasjement for veien videre. Kan fort bli en liten gullgruve dette, nyttig, enkelt å putte i lomma, enkel i bruk og lav kostnad både ved fremstilling og mulighet for videresalg med god fortjeneste. Veldig god presentasjon, og kreativ ide med lokk til boks.


Innovasjonsprisen

Jury: Elisabeth Alne Hendriks (Gassco AS), Maren Jakobsen (Nordic Edge AS), Tarald Kleppa Øvrebø (Shrimpvision AS)

1. plass og NM-deltaker: Safe Charge UB, Dalane VGS
Godt beskrevet og begrunnet produkt. Gruppen har funnet og utviklet et konsept som er relevant og med stort markedspotensiale. Fin video-pitch. Bra med elementer som bærekraftig materiale. Produktet er innovativt, om de lykkes med å få alle komponentene brannsikre. De har knytet til seg flere mentorer og samarbeidspartnere og prosessen fremover virker gjennomtenkt.

2. plass og NM-deltaker: Sexucation UB, Bryne VGS
Gruppen har et relevant og aktuelt produkt. De viser god energi og video-pitchen er fengende. De tar for seg et vanskelig og viktig tema for dagens ungdommer. Relevansen til produktet er høy, nytenkende og innovativ. De når ut til en stor målgruppe og produktet har stort potensiale. Gruppen utfordrer etablerte metoder for undervisning og introduserer her en fornyet, lærerik, og forenklet undervisningsmetode. Teamet virker engasjert og motivert.

3. plass: Gårsdagens UB, Karmsund VGS
Gruppen hadde en veldig god og pedagogisk dokumentasjon av bakgrunn, konsept og prosess. Samarbeidet med arbeids- og næringslivet ble belyst på en flott måte. Det ble videre trukket frem flere konkrete eksempler som pekte på verdiskapningspotensialet til løsningen, både økonomisk gevinst og koblingen mot bærekraftsmål (reduksjon av klimapåvirkning og redusert fattigdom/sult ved mindre kasting av mat).


Beste tjeneste

Jury: Aleksander Stokkebø (Stortinget (H)), Henry Vaage Iversen (Boost AI AS)

1. plass: SkyDev UB, Vardafjell VGS
Alle vet at det å finne toaletter til riktig tid ikke er enkelt, derfor synes juryen at det er en spennende ide. Pluss for å ha et bra team til å løse oppgaven. Det blir viktig å finne en måte å distribuere appen slik at den får en kritisk kundemasse.

2. plass: Teen Work UB, Strand VGS
Det er ikke tvil om at mange eldre trenger hjelp med ulike tjenester og det er veldig bra at tjenesten vil bruke ungdom som trenger erfaringserfaring for å løse problemet. Det blir viktig å finne en kanal til å kommunisere med kundegruppen.

3. plass: Hyllekos UB, Bryne VGS
Viktige problemstillinger som tas opp gjennom refleksjonskortene, bør finnes hos alle skoler. Kult at der er 3D printet. Hvordan kortene skal distribueres blir viktig å finne ut av. Dette er et produkt, men juryen ser et potensiale som en tjeneste også.


Beste reklamefilm

Jury: Gøril Florvaag (Boligutvikler AS), Yvonne Gulbransen (IKEA)

1. plass: Boligfryd UB, Haugaland VGS
Veldig gjennomført, fine farger, får frem fordelene for kunden på en god måte, god lyd og godt filmlys. Så bra med teksting av filmen. Bra jobba. Virker veldig profesjonelt, både produkt og film.

2. plass: Soyalys UB, St. Svithun VGS
Informativ og bra overganger i filmingen. Dramatisk fortelling, men samtidig et produkt som appellerer til det koselige.

3. plass: Pantehjelpen UB, Godalen VGS
Innovativt!! God forklaring av produktet. Enkel og grei pitch.