Vår Energi Challenge 2023 - en innovasjonscamp vi sent glemmer!

Vinnere Innovasjonscamp, Vår Energi Challenge 2023
Bilde 20230208 124617 e539813d
Bilde 20230208 125131 6fdb8321
Bilde 20230208 131935 8116cb37
Bilde 20230208 140303 d46b379c
Bilde 20230208 142600 a3a5b927
Bilde 20230208 113604 17dfa6d3
Bilde 20230208 125046 141835f2
Bilde 20230208 125127 c5982f9f

Onsdag 8. februar samlet elever, lærere og jury seg hos Vår Energi på Forus, for å kåre vinneren av Vår Energi Challenge 2023. Til sammen har 720 elever fra tolv forskjellige skoler i Rogaland deltatt på innovasjonscampen som foregikk over tre uker i januar. Også i år ble deltakerne utfordret til å finne en innovativ løsning som svarte på følgende problemstilling:

Ta tak i et eller flere av FNs bærekraftsmål og kom opp med en løsning som sørger for at verden blir et mer bærekraftig sted å være.

31 bidrag ble levert inn og juryen fra Vår Energi valgte ut de ti beste løsningene som ble invitert til finalen 8. februar. I finalen presenterte elevene løsningene sine foran juryen før de gikk til egne stands hvor juryen kunne stille mer inngående spørsmål til gruppene.

Første gang uten restriksjoner

Dette er fjerde gang Vår Energi Challenge gikk av stabelen og endelig kunne arrangementet skje uten noen restriksjoner med tanke på pandemi og smittevern.

Elevene som deltok går på ulike studieretninger og det var interessant å se hvor mange ulike perspektiver og løsninger de kom fram til fra de ulike studieretningene. At bærekraft er relevant for dem alle er det ingen tvil om!

Skolene kunne booke et kickoff fra Ungt Entreprenørskap hvor vi gjorde kreative øvelser og presenterte problemstillingen. Skolene la så til rette for at elevene kunne jobbe med sine løsninger over en periode på tre uker.

Skolene arrangerte selv lokale finaler for å velge ut hvilke løsninger de skulle sende inn til juryen. Det var viktig for skolene å sende inn de beste løsningene i og med at premiene var penger til klassekassen. Juren valgte ut de ti beste løsningene som ble invitert til finale 8. februar.

Vår Energi hadde samlet et stjernelag til juryarbeidet:

Annethe Gjerde – VP Sustainability (leder av juryen)

Helge Vigrestad – Digitalisation and R&D Manager

Astrid Huglen – VP People & Leadership

Jan Eirik Gjerdevik – Communication Advisor

Marte Aksland – Geoscientist

Jarle Joa – VP Business Plan & Economics

Årets finalister

Karmsund VGS: NGT UB, Små vindturbiner produsert av gamle oljefat til småskala energiproduksjon
Dalane VGS:
UGC Submarine, U-båt som tar opp plast fra havbunnen
Lundeneset:
Resto, Dehydrering av mat som ellers ville blitt kastet i dagligvarebutikker.
Tryggheim VGS: Camping Solutions UB, Unngå matsvinn med depositumsløsning for beger til Smågodt og nøtter
Strand VGS:
STBgjengen, Produsere energi av spillvann på oljeplattformer
Hetland VGS:
Clean Energy, Energiproduksjon ved hjelpe av plater i gatene hvor mye folk ferdes.
Sola VGS:
Level Up, Gamle rigger til forbrenning av søppel
Akademiet VGS:
SnowDrone, Drone som produserer snø
Hetland VGS:
Vita Nova, Restaurantdrift basert på mat som ellers ville blitt kastet. Tilbud til ungdom.
Karmsund VGS: Calor UB, Energisparing fra gråvann


Her er juryens begrunnelse for de tre løsningene som gikk helt til topps:

Bilde 20230208 145005 62cd3f16

1. plass: Camping Solutions UB, Tryggheim VGS, Nærbø

Problem: Matsvinn i dagligvarebutikker.

Løsning: Kunder betaler depositum for beger til smågodt og nøtter som de får tilbake når de betaler i kassen. Dette for å forhindre at kunder setter igjen beger med nøtter og smågodt før de kommer til kassen, noe som gjør at man slipper å kaste dette fordi det ikke kan selges.

Juryens begrunnelse: Ideen om en depositumsløsning ved kjøp av smågodt og nøtter i butikker er enkel og gjennomførbar, i tillegg løser den en utfordring som kan blir større etter hvert som produkter skal selges med mindre emballasje. Det kan gjøre konseptet svært skalerbart. Den bekjemper matsvinn og ansvarliggjør forbrukeren på en effektiv, sirkulærøkonomisk og elegant måte. Konseptet er gjennomarbeidet, og det er tydelig at det er brukt tid på informasjonsinnhenting og analyse – i dialog med relevante interessenter. Presentasjonen var godt forberedt, og svært troverdig med en logisk oppbygging.


Bilde 20230208 144906 be08129d

2. plass: Resto, Lundeneset VGS, Ølen

Problem: Matsvinn

Løsning: Holdbar mat som kastes fordi den ikke kan selges i butikker, samles og dehydreres. Den tørkede maten kan så videreforedles og distribueres til områder med matmangel/sult.

Juryens begrunnelse: Gruppen overbeviser juryen med en svært god presentasjon av bidrag til løsning på sult-utfordringen i verden. Løsningen med innsamling, sortering og videreforedling og distribusjon av overskuddsmat viser at gruppa evner å tenke globalt, men handle lokalt. Løsningen gjenspeiler en helhetlig tilnærming til bærekrafts-begrepet, gjennom hele verdikjeden og dette imponerte juryen spesielt. Den er i tillegg konkret, og gjennomførbar.


Bilde 20230208 144810 2a3c36ec

3. plass: Calor UB, Karmsund VGS, Haugesund

Problem: Sløsing av energi ved å helle ut varmt gråvann

Løsning: Hente varme fra gråvann i private husholdninger

Juryens begrunnelse: Energieffektivisering er svært aktuelt, og gruppen bringer til torgs en løsning for å hente varme fra gråvann i private husholdninger. Ideen bygger på eksisterende teknologi, men er tilpasset husholdninger. Med eksponering mot et marked med stort potensial i volum og effekt, vil man også kunne lette trykket på kostnadsbildet i private husholdninger i en krevende tid med høy inflasjon. Gruppen presenterer teknologi på en pedagogisk og lettfattelig måte, og har en tydelig plan for videre testing og mulig oppskalering.


Enorm verdi!

Annethe Gjerde er ansvarlig for Bærekraft i Vår Energi og ledet juryen i arbeidet med Vår Energi Challenge. Hun sier følgende:

- "Samarbeidet med Ungt Entreprenørskap har en enorm verdi for oss. Det har aldri vært mer spennende å jobbe i energibransjen enn nå. Som energiprodusenter må vi både sikre en stabil leveranse av energi, beskytte miljøet og skape ringvirkninger i samfunnet rundt oss. Det er krevende, og da er det godt å bli utfordret, inspirert og ikke minst, bli bedre kjent med de som skal overta etter oss."

"Nok et fantastisk Vår Energi Challenge. Igjen imponerer skoleungdommen med kunnskap, energi, mot og vilje i arbeidet med å gjøre verden til en bedre plass å være. Selve superfinalen var magisk på alle måter, og jeg ble spesielt imponert over formidlingsevne og engasjement i et tema som er viktig for elevene og oss alle."
Annethe Gjerde, VP Sustainability, Vår Energi

Fornøyde elever

Årets deltakere var veldig fornøyd med årets Vår Energi Challenge skal vi tro tilbakemeldingene fra evalueringen. De peker på særlig fire områder de har lært mye om gjennom arbeidet:

  • Bærekraft, miljø og klima
  • Samarbeid i grupper
  • Ideutvikling
  • Presentasjon og innsalg og løsningene

Men også det å oppleve å bli sett og anerkjent for de ideene de foreslår betyr mye for elevenes læring og motivasjon. Vi synes denne tilbakemeldingen fra en av deltakerne oppsummerer det godt:

-Etter å vært med på denne challengen føler jeg meg inspirert til å delta i andre ting som krever entusiasme og kreativitet. Jeg vil ta videre det jeg har lært om å presentere foran mennesker og det å samarbeide med andre elever. Jeg har bygd selvtilliten min av å få feedback fra folk jeg ikke har møtt før og generelt har jeg blitt motivert til å gjøre lignende ting i fremtiden."

Torger Rød, CEO i Vår Energi, lot seg begeistre over løsningene til elevene.

Det var dessuten flott å få komme til de stilige kontorlokalene til Vår Energi hvor finalen ble avholdt. Det ble disket opp med nydelig mat og elevene fikk boltre seg i de åpne, fine felleslokalene hvor de også stilte ut løsningene sine. Da var det ekstra stas at selveste CEO, Torger Rød, tok turen for å snakke med elevene.

"Jeg har lært utrolig mye om energisparende løsninger, og om Vår Energi, og hva bedriften deres gjør."
Deltakende elev

Om Vår Energi Challenge

Vår Energi Challenge er en årlig innovasjonscamp som foregår over tre uker hvor elever fra alle studieretninger ved videregående skoler i Rogaland inviteres til å delta. Elevene jobber i grupper for å sammen svare på en problemstilling gitt av Vår Energi knyttet til FNs Bærekraftsmål.

Om Vår Energi

Vår Energi er det største uavhengige lete- og produksjonsselskapet på norsk sokkel. Selskapet ble etablert i 2018, gjennom sammenslåingen av det italienske energiselskapet Eni Norge og deler av ExxonMobil sin aktivitet på norsk sokkel. Selskapet har samarbeidet med Ungt Entreprenørskap Rogaland siden 2019.

Selskapet opererer olje- og gassproduksjon over hele sokkelen, med felt i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Selskapet har 800 ansatte offshore og på land. De har hovedkontor på Forus i Stavangerregionen og avdelingskontorer i Hammerfest og Oslo.

Add a heading 15