Opptatt av business og bærekraft!

Salen5 web

Dette skoleåret driver nesten 1100 elever i Rogaland ungdomsbedrift. Det er dobbelt så mange som for to år siden! 4. mars møtes 122 av bedriftene til utstilling og konkurranser ved Forum Expo. De er opptatt av business og bærekraft og sitter på viktig informasjon om hva de
forventer av framtidens arbeidsliv! Ikke minst kåres fylkets beste ungdomsbedrifter som får representere Rogaland i NM!


Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter i Rogaland - åpent for alle!
Tid: Onsdag 4. mars kl 11.00 – 16.30
Sted: Forum Expo
Program:
Lenke til årets program

Økomute UB er blant de 122 ungdomsbedriftene som møtes i Forum Expo når Fylkesmesterskapet går av stabelen. Elevene fra Ølen videregående har designet og produsert lyddempere av reste-ull Granberg Garveri likevel ikke kan bruke selv. De vever ullen på metallgitter, slik at det blir lyddempende plater til bruk i interiøret. Det er altså både et estetisk og funksjonelt produkt på en og samme tid.


Business og bærekraft
Økomute UB er bare en av veldig mange ungdomsbedrifter som dette skoleåret har utviklet en forretningside med stort fokus på bærekraft. De utvikler en grunnleggende forståelse for bærekraftig utvikling, de utfordres til å utvikle ideer, gjøre valg og gjennomføre bærekraftige tiltak i egne bedrifter.

- Disse ungdommene lærer fag gjennom å drive bedrift på skolen. De får praktiske og livsnære erfaringer som de tar med seg videre. De får forretningsforståelse, de jobber med bærekraftsmålene og de tar ansvar og initiativ for å skape verdier. Erfaringene de gjør seg i arbeidet med ungdomsbedrift er svært relevant for fremtidens arbeidsliv, sier Maria Aasbø, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Rogaland.


Det satses i Rogaland!
Rogaland fylkeskommune utarbeidet i 2018 et veikart for entreprenørskap i den videregående opplæringen. Det har ført til at flere lærere bruker entreprenørskap som metode i undervisningen, deriblant ungdomsbedrift.

- Forskning viser at elever som har drevet ungdomsbedrift blir mer motivert for læring og de ser tydeligere relevansen av fagene de lærer på skolen. Samtidig opplever de mestring på sitt nivå, de blir bedre på å ta ansvar og initiativ og til å samarbeide med andre for å løse problemer Da er det svært gledelig at stadig flere elever får denne muligheten til læring når flere skoler tilbyr ungdomsbedrift som metode
, sier Aasbø


Tilgang på en generasjon det er vanskelig å nå
Ungdommene som deltar på Fylkesmesterskapet står på trappene til å velge videre studie- og yrkesretning. De er opptatt av business og bærekraft og sitter på viktig informasjon om hva de forventer av framtidens arbeidsliv. Det er årsaken til at Maria Aasbø mener at lokalt arbeids- og næringsliv bør besøke arrangementet.

- Disse ungdommene har allerede opparbeidet seg egenskaper som blir enormt viktig for Rogaland i framtiden. Vi trenger medarbeidere, ledere og gründere som tar ansvar og initiativ for å løse de utfordringene vi står overfor. Som ikke peker på andre, men som gjennom samhandling på tvers av avdelinger og bransjer finner gode, innovative løsninger. Det er ikke lenge til disse ungdommene skal velge hvor de skal jobbe. Hvis jeg var bedriftsleder hadde jeg sørget for å vise hvilke muligheter som finnes i vår region og ikke minst for å lytte til hva de tenker om framtidens arbeidsliv, Disse ungdommene er det ikke lett å nå gjennom annonser og reklame, men dere møter dem på Forum Expo 4. mars,
er Aasbø sin klare oppfordring.

På fylkesmesterskapet kåres vinnere i 15 kategorier. Fire av bedriftene får representere Rogaland under Norgesmesterskapet i Ungdomsbedrift som arrangeres på Lillestrøm i mai.


Kontakt: Daglig leder i Ungt Entreprenørskap Rogaland, Maria Aasbø, 905 65 978, maria@ue.no.