DSD er vår nye samarbeidspartner!

DSD har signert samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap Rogaland for 2023. Det gir oss mer kraft bak satsingen på arbeidet med ungdomsbedrifter ved videregående skoler i fylket vårt og nå ser vi fram til å utforske mulighetene som ligger i samarbeidet.

DSD samarbeidsavtale med Ungt Entreprenorskap Rogaland
F.v: Ingvald Løyning, CEO DSD, Andreas Kydland, investeringsanalytiker DSD og Maria Aasbø, daglig leder UE Rogaland

Lange tradisjoner

DSD AS er et heleid selskap av Folke Hermansen AS og de har hovedkontor i Stavanger. Helt siden de sjøsatte sin første hjuldamper i 1855, har de skapt, forvaltet og utviklet verdier. De har primært drevet industrielt innen transport og maritim virksomhet.


Konsernet er nå i endring og har høye ambisjoner; de satser på teknologiske og bærekraftige selskaper innen mobilitet, hav, reiseliv og helse. Bærekraft, aktivt eierskap og verdiutvikling er grunnpilarer for konsernets videreutvikling og som et familieeid konsern tror de på verdiskaping gjennom langsiktighet og innovasjon.


Deres erfaring, kompetanse og kjennskap til regionen passer svært godt sammen med arbeidet vi i Ungt Entreprenørskap har foran oss i årene som kommer.

"Jeg er svært glad for at DSD ser verdien i å samarbeide med oss. DSD ønsker å satse på framtiden og har fokus på teknologi og bærekraft i sine investeringer. Den kompetansen de har vil helt sikkert komme godt til nytte også i vårt arbeid med ungdomsbedrifter."
Maria Aasbø, daglig leder Ungt Entreprenørskap Rogaland

Verdsetter godt entreprenørskap

Allerede i mars bidrar DSD med sin kompetanse inn i arbeidet vårt. Da skal Andreas Kydland, investeringsanalytiker hos DSD, være jurymedlem i prisen for "Beste samarbeid med næringslivet" under Fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrifter.


Det er ikke tilfeldig at det er akkurat den prisen de ønsker å delta i. Som investor kjenner de godt til både gründere og det etablerte næringslivet i regionen vår og de vet hvor viktig nettverk og samarbeid er for å lykkes. Det er de samme mekanismene som gjelder for ungdomsbedriftene og nå kan DSD bruke av sin kompetanse for å hjelpe ungdommer til å forstå viktigheten av dette allerede mens de går på skolen.

"DSD verdsetter godt entreprenørskap, og ser verdien i at den yngre generasjonen får lære og prøve ut hvordan man bygger opp en bedrift. Vi møter grundere hver eneste uke, og ønsker å være med på å fremme og videreutvikle den gründerånden som alltid har vært så viktig her i vårt distrikt. Vi heier på det arbeidet UE gjør, og er stolte over å få være med på å bidra til og støtte dette."
Ingvald Løyning, CEO DSD