Dalane Energi inngår samarbeid med Ungt Entreprenørskap Rogaland

Dalane Energi og UE Rogaland

Dalane Energi ønsker å være med på satsingen med å bygge entreprenørskapskompetanse i skolen i Dalane. Eigersund kommune inngikk allerede i 2018 en avtale med Ungt Entreprenørskap for at skolene i kommunen kan ta i bruk elevaktive undervisningmetoder som fremhever verdiskapning, kreativitet, samarbeid og tverrfaglighet. Aller mest kjent er kanskje programmet "Elevbedrift" hvor ungdomsskoleelever etablerer, drifter og avvikler en bedrift i løpet av en periode av skoleåret. Nå skal også barneskoleelvene få mulighet til å trene seg på problemløsning når programmet "SMART" etableres.

"Det å øve seg på å løse problemer og komme med ideer og forlag til løsninger som skaper verdi for andre, utenfor skolen, har vist seg å være positivt for elevenes motivasjon og læring."
Maria Aasbø, daglig leder Ungt Entreprenørskap Rogaland

Det er ikke likegyldig hvilke problemer elevene skal ta fatt på. Det skal være ekte utfordringer som elevene enten ser rundt seg eller som noen i lokalt arbeids- og næringsliv kan ta med inn i klasserommet. Og det er her Dalane Energi kommer på banen. Nå ønsker de å høre hvilke ideer og forslag til løsninger de unge har på de utfordringene som Dalane Energi selv ser ligger foran dem.

"Dalane er full av barn og unge med pågangsmot og gjerne en gründer i magen. Hvis vi som bedrift kan bidra til å hjelpe fram nye ledere for framtidens bedrifter vil dette skape vekst og utvikling av vår region her i Dalane"
Idar Sønstabø, administrerende direktør Dalane Energi

Enhver bransje og enhver bedrift står ovenfor store utfordringer og endringer, også i Dalane. Dette gir imidlertid også spennende muligheter for framtidens arbeidstakere i regionen. Det er viktig å synliggjøre for barn og unge hvilke muligheter som finnes i Dalane. Dessuten trenger vi framtidige ledere og arbeidstakere som har de verktøyene de trenger for å finne de gode, bærekraftige løsningene. Det gjelder både i de etablerte bedriftene og i nye næringer hvor det kan skapes nye arbeidsplasser.

"Satsingen vi gjør med entreprenørskap i skolen er en viktig faktor for å bygge kompetanse for framtiden."
Odd Stangeland, ordfører i Eigersund.

Vi ser fram til å jobbe med entreprenørskap i Eigersund-skolen i årene som kommer. Vi ønsker å gjøre stas på elevene som viser fram de gode ideene sine og vi nå som vi har fått Dalane Energi med på laget gir det mulighet for mer aktivitet og kjekke arrangementer for elevene, sier Aasbø.

Det er imidlertid viktig at entreprenørskapskompetans bygges i hele regionen. Det er derfor et ønske at også de andre kommunene i Dalane gir sine skoler samme mulighet til å ta undervisningsmetodene i bruk. Ungt Entreprenørskap er klare til å øke aktiviteten og håper å få så mange skoler som mulig med i løpet av årene som kommer.