Årets entreprenørskapslærer i Rogaland er kåret!

Katrhrine A. Wathne, lærer ved Stangeland ungdomsskole i Karmøy kommune, er "Årets entreprenørskapslærer i Rogaland". Gjennom åtte år med bruk av Elevbedrift som undervisningsmetode, har hun utmerket seg med sin evne til balansere rollene som lærer, motivator og en god støttespiller for elevene sine.

Årets Entreprenørskapslærer elevbedrift

Engasjerer lokalt næringsliv

Kathrine er veldig dyktig til både å engasjere lokalt næringsliv i arbeidet sitt og samtidig utfordre elevene på å ta kontakt med lokale bedrifter. Det er ingen som er bedre enn henne på akkurat dette på Haugalandet! Hun har til og med dette året engasjert næringssjefen i Karmøy kommune slik at han kan hjelpe elevbedriftene med å søke om midler og samarbeid hos lokalt næringsliv. Da er det ikke rart at næringsskjefen selv ønsket å være med da prisen skulle overrekkes til Kathrine.

Kathrine er dessuten flink til å se kreativitet og potensiale hos elevene og lar de prøve å feile for å oppnå best mulig resultater. Hun skaper rom for kreative tanker hos elevene: hun er flink til å vise hvilke forretningsideer elever har hatt før, men utfordrer alltid elevene selv å finne på noe nytt. (Hun godtar ikke at alle lager smoothie år etter år!)

"Kathrine får elevene til å forstå at verdiskapning handler om mer enn å skape gevinst for seg selv, det handler om å gjøre noe verdifult for andre. Hun er også bevisst på å synliggjøre at det kan skapes verdi av det som andre anser som gammelt eller utslitt. Hun er også svært opptatt av at elevene skal delta på messer og mesterskap for å synliggjøre ovenfor eksterne hvilken verdiskapning elevene bidrar med gjennom elevbedriftene sine."
Ina Therese Lindvik Nornes, entreprenørskapsinspirator i Ungt Entreprenørskap Rogaland

Lykkesteinen

Historien om "lykkesteinen" er et godt eksempel på hvordan Kathrine jobber og ser den enkelte elev:

En av Kathrines elever syntes det var så kjekt å samle på steiner. Da han skulle starte elevbedrift ønsket han derfor å selge stein. Det var snakk om, i voksnes øyne, helt vanlige, kjedelige småstein. En av disse steinene hadde han med seg inn i klasserommet. Kathrine utfordret eleven på hvorfor hun skulle kjøpe akkurat den steinen.

"Hva skal steinen gjøre?", spurte hun.

"Det er en lykkestein som bringer lykke uansett hvor du har den med deg. Den koster 10 kroner", svarte eleven.

Dette var verdifull informasjon for Kathrine. Så hun fortalte eleven at hun ville ha pengene tilbake dersom steinen viste seg å ikke bringe lykke. Deretter tok hun og eleven steinen med inn på pulten i neste mattetime. Matte var IKKE favorittfaget til denne eleven.

"Nå må du jobbe godt med mattestykkene for denne steinen bringer jo lykke!" fortalte hun eleven.

Og siden eleven hadde lovet at steinen skulle bringe lykke, og siden han måtte bevise at det var sant, jobbet han iherdig i mattetimene hele resten av skoleåret.

Overrasket på jobb

Det var svært hyggelig å kunne overraske Kathrine på jobb da vi sammen med Per Velde, næringsskjef i Karmøy kommune, overrakte utmerkelsen som "Årets Entreprenørskapslærer i Rogaland". Se hvordan det gikk til i denne videoen: