Haugesund: Lærerkurs i SMART (Barneskole)


Hvordan bruke SMART som metode på mellomtrinnet?

Tid: Onsdag 11. september kl 12:00-15:30

Sted: I Haugesund. Adresse kommer.

På kurset vil du få opplæring i programmet SMART, inspirasjon til hvordan du kan jobbe med dette i eget klasserom samt mulighet til å komme i kontakt med andre lærere som skal i gang med SMART på sine skoler.

Kurset er en del av leveransen til kommuner som har avtale med Ungt Entreprenørskap Rogaland og er derfor kostnadsfritt for den enkelte skole.

Er du lærer og har lyst til å delta på kurs? Meld deg på i lærerportalen her: https://portal.ue.no/kalender/...