Årsmøte Ungt Entreprenørskap Rogaland 2024


Tid: 3. april 2023 kl 13:00-14:00

Sted: Digitalt via Teams.

Saksliste

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Valg av to representanter til å undertegne protokollen
  4. Godkjenning av årsregnskap 2023
  5. Valg av styre og valgkomité
  6. Fastsettelse av medlemskontingent
  7. Aktuelle saker innmeldt av medlemmer

Saksdokumenter og årsmelding sendes til medlemmene senest to uker før møtet avholdes.

Lenke til møtet vil bli tilsendt påmeldte noen dager før møtet avholdes.

Påmelding innen 27. mars her: