Lærerkurs Stavanger: Elevbedrift som metode i ungdomsskolen


Illustrasjon laererkurs UE Rogaland

HVORDAN BLI EN GOD ELEVBEDRIFTSLÆRER?

Har du lyst å se elevene jobbe med noe de brenner for? At den indre motivasjonen hos elevene øker? Hvordan samarbeid blomstrer?

En god entreprenørskapslærer setter tankene i gang hos elevene og får dem til å se nye muligheter og jobbe kreativt. Så slippes læringsprosessen fri og læreren skal kunne ta et steg tilbake og la elevene gjøre seg egne verdifulle erfaringer både praktisk og teoretisk. Å være entreprenørskapslærer er en krevende jobb, men å se elevene vokse med ansvar både i motgang og med suksess, er en fantastisk følelse!


Vi i UE Rogaland ønsker velkommen til et kurs der vi ønsker å gi ny energi til dem som allerede er entreprenørskaplærere og styrke dem som er på vei inn i oppgaven. Vi legger opp til god erfaringsutveksling, praktiske øvinger og refleksjon – målet er at alle skal ha kjennskap til metoden og lyst til å prøve den ut!

Tid: Onsdag 25/5-2022, kl 9.30-15.00
Sted
: Arkivenes Hus, Ullandhaug

Kurset er gratis og lunsj er inkludert!

Bli med og meld deg på innen 16/5 her: Lærerkurs elevbedrift