Årsmøte Ungt Entreprenørskap Rogaland


Tid: 31. mars 2022 kl 13:00-14:00

Sted: Rogaland Fylkeskommune, Arkitekt Eckhoffsgt 1, Stavanger

SAKSLISTE

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Valg av to representanter til å undertegne protokollen
  4. Godkjenning av årsregnskap 2021
  5. Valg av styre og valgkomité
  6. Fastsettelse av medlemskontingent
  7. Aktuelle saker innmeldt av medlemmer

Påmelding innen 28. mars her: https://airtable.com/shruwTx0M...

Lenke til møtet vil bli tilsendt påmeldte et par dager før møtet avholdes.