Kurs i Innovasjonscamp for videregående skole - digitalt


Vi avholder kurs i Innovasjonscamp for lærere i den videregående skolen 9. september 1200 -1400. Innovasjonscamp et kreativt verksted der man inviterer inn en ekstern aktør som presenterer en problemstilling de ønsker innspill på. Programmet handler om å øve seg i å bruke kunnskapen man har tilegnet seg, til nytte for seg selv og andre. Kreative tenkning er sentralt i programmet.

Innovasjonscamp kan også fungere som en fin oppstart til ungdomsbedrift.

Kurset er tilpasset lærere i Rogaland og gjennnomføres digitalt. Påmelding skjer her: https://uer.wufoo.com/forms/s6...

Påmeldingsfrist er 8. september klokken 1200.