Årsmøte Ungt Entreprenørskap Rogaland


Årsmøte 2021 for medlemmer i Ungt Entreprenørskap Rogaland.

SAKSLISTE

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Valg av to representanter til å undertegne protokollen
  4. Godkjenning av årsregnskap 2020
  5. Valg av styre og valgkomité
  6. Fastsettelse av medlemskontingent
  7. Aktuelle saker innmeldt av medlemmer

Det vil bli gitt et tilbakeblikk på høydepunkt fra aktiviteten i 2020 og en kort status på aktivitet og prioriteringer i Ungt Entreprenørskap Rogaland framover.

Frist for innmeldelse av saker: 08.03.2021