Årsmøte Ungt Entreprenørskap Rogaland


Årsmøte 2020 for medlemmene i Ungt Entreprenørskap Rogaland.

Sted:
NB! Gjennomføres digitalt via Go To Meeting. Deltakere får tilsendt lenke til pålogging når påmeldingsfristen har gått ut.

Tid: 26.03.2020 kl 14:00-15:00

Påmelding her innen 20.03.2020

SAKSLISTE

01 Godkjenning av innkalling og saksliste

02 Valg av møteleder og referent

03 Valg av to representanter til å undertegne protokollen

04 Godkjenning av årsregnskap 2019

05 Valg av styre og valgkomité

06 Fastsettelse av medlemskontingent

07 Aktuelle saker innmeldt av medlemmer

Frist for innmeldelse av saker: 25.02.2020 til rogaland@ue.no