Retningslinjer for gjennomføring av Ungdomsbedrift

Ungdomsbedrift er et pedagogisk program i regi av Ungt Entreprenørskap. Alle ungdomsbedrifter skal ha en lærer på skolen som forankrer arbeidet med Ungdomsbedrift i undervisningen og som er ansvarlig for at arbeidet foregår innen rammene som er satt.

  • En ungdomsbedrift etableres på starten av skoleåret og avsluttes på slutten av skoleåret.
  • Deltakere i en ungdomsbedrift er elever i videregående opplæring.
  • Det må være minst to elever i en ungdomsbedrift.
  • Elevene i en ungdomsbedrift plikter å følge vedtektene for ungdomsbedriften.
  • Omsetningsgrensen for en ungdomsbedrift er kr. 140.000 i bedriftens levetid.
  • En ungdomsbedrift har i utgangspunktet ikke lov å pådra seg gjeld.

Elevene registrerer ungdomsbedriftene sine i Brønnøysundregistrene via Ungt Entreprenørskap som egne juridiske enheter. Hver ungdomsbedrift får sitt unike organisasjonsnummer når bedriften er registrert. Ungdomsbedrifter som er tilsluttet Ungt Entreprenørskap faller inn under definisjonen av veldedige og allmennyttige institusjoner. Ungt Entreprenørskap samarbeider med Statteetaten og Brønnøysundregistrene og kan tilby et godt rammeverk slik at arbeidet foregår innen lovlige former.

Ressurser for elever og lærere

Elever og lærere har tilgang til rammeverk, veiledninger, maler, filmer, eksempler og bilder som skal inspirere og legge til rette for en god gjennomføring av programmet på www.ungdomsbedrift.no