UE ikon Sjef 50px
Videregående skole

Sjef i eget liv!

Målet er at elevene skal kunne kjøpe egen bolig en gang i framtiden. For å nå målet må elevene ha et bevisst forhold til egen økonomi og forstå verdien av langsiktig sparing. I programmet får elevene sette opp sitt personlige budsjett og reflektere over viktige økonomiske valg.

UE ikon Ungdomsbedrift 50px
Videregående skole

Ungdomsbedrift

Elevene etablerer, driver og avvikler sine egne ungdomsbedrifter. Elevene søker kunnskap og forståelse i teorien, hos lærer, hos mentor og i lokalsamfunnet. Gjennom Ungdomsbedrift bygger elevene kompetanser som kreativitet, å ta initiativ, å ta ansvar, samarbeid og løse problemer.

UE ikon Innovasjonscamp 50px
Alle nivå

Innovasjonscamp

Innovasjonscamp er en øvelse i kreativitet og nyskaping. Elevene og studentene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Innovasjonscamp benyttes ofte i oppstartsfasen av en Elev-, Ungdoms-, eller Studentbedrift.