UE ikon Ungdomsbedrift 50px
Videregående skole

Ungdomsbedrift

Elevene etablerer, driver og avvikler sine egne ungdomsbedrifter. Elevene søker kunnskap og forståelse i teorien, hos lærer, hos mentor og i lokalsamfunnet. Gjennom Ungdomsbedrift bygger elevene kompetanser som kreativitet, å ta initiativ, å ta ansvar, samarbeid og løse problemer.

Fugl
Videregående skole

ØkonoMIN

Gjennom ØkonoMIN vil elevene reflektere over betydningen av å ta bevisste økonomiske valg og hvordan valgene påvirker deres personlige økonomi og muligheten til en gang i fremtiden å kunne kjøpe sin egen bolig. Programmet skal hjelpe unge mennesker til å utvikle gode holdninger til forbruk, sparing og låneopptak.

UE ikon Innovasjonscamp 50px
Alle nivå

Innovasjonscamp

Innovasjonscamp er en øvelse i kreativitet og nyskaping. Elevene og studentene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Innovasjonscamp benyttes ofte i oppstartsfasen av en Elev-, Ungdoms-, eller Studentbedrift.