Propelljakten for studentbedrifter


Sparebank1 OA

På propelljakten for studentbedrifter vil dere møte en jury fra næringslivet. Det er satt av 15 minutter til hver studentbedrift, hvor dere har maks 5 minutter til å PITCHE (presentere) deres idé og behov av startkapital. Resterende tid brukes på spørsmål, tilbakemeldinger og råd fra juryen.

For å få støtte må dere vise:

  • engasjement, drivkraft og gjennomføringsevne
  • et tydelig behov og plan for hva propellen skal brukes til
  • potensial for verdiskaping og at midlene vil utløse gode krefter

Dere kan bruke PowerPoint, skisser og ev prototype i deres presentasjon.

NB! Det er viktig at dere i Pitchen forklarer hva propellen skal brukes til. Propellen kan kun brukes for å dekke utviklingskostnader. Det er med andre ord ikke mulig å få midler til innkjøp av produkter for videresalg eller andre driftskostnader.

PÅMELDING