Lederseminar for ungdomsbedriftsledere


Lederseminar

Er du leder i en ungdomsbedrift og ønsker å videreutvikle dine lederegenskaper?

Bli med på årets lederseminar i regi av Ungt Entreprenørskap. Her vil du få tips og råd på hvordan du skal lykkes som leder i ungdomsbedriften.

Kurset tar opp temaer som situasjonsbestemt ledelse, personlige stiler, gruppedynamikk, kommunikasjon, nettverk og gruppeprosesser.

Tirsdag 14. november arrangeres første samling i lederseminar for ungdomsbedriftsledere i Østfold. Samlingen finner sted på Administrasjonsboligen til Borregaard. Andre samling er torsdag 11. januar. Etter samlingene arrangeres "Leder for en dag". Her får du oppleve ledelse i praksis, når du skal skygge en leder fra arbeids- og næringsliv i en dag.

Dersom du ønsker å delta på lederseminaret, ta kontakt med din UB-lærer. Lærerne nominerer deltakere fra din skole.