Oslo

12:00 Ungt Entreprenørskaps arbeid i Oslo

Presentasjon av aktiviteter, årsplan og tilbud neste skoleår. Det blir et interaktivt møte hvor vi kartlegger deltakernes behov og deler inn i mindre grupper om nødvendig.

https://zoom.us/j/7343219317Kontaktperson i fylket: Siv Elin Dammen, siv.dammen@ue.no, Tlf. 930 48 203.