Samarbeidspartnere: Oslo

Vi er takknemlige for at kommune, organisasjoner og bedrifter ser verdien av vårt arbeid og ønsker å delta med både økonomiske midler og kompetanse.

Ungt Entreprenørskap Oslos hovedsamarbeidspartnere:

Hovedsamarbeidspartnere m tekst

Øvrige samarbeidspartnere:
Grant Thornton, Eiendomsyrker, Oslo Rotary Klubb, Coitio og LO Oslo og Akershus.

Under kan du lese mer om våre hovedsamarbeidspartnere.

Alle samarbeidspartnere

Elvia er et resultat av sammenslåingen av Hafslund Nett og Eidsiva Nett. Målet er å gi rundt 2 millioner mennesker i Viken, Innlandet og Oslo et bærekraftig, driftssikkert og rimelig nettleietilbud. er et av de største børsnoterte kraftkonsern i Norden. Hafslund var i 2003 med på å etablere UE Oslo, og selskapet har historie fra 1892 med strømforsyning til kunder i Oslo. Elvia er på for å stadig se etter nye muligheter, innovasjon og fremtidsrettede løsninger som skal sikre en elektrisk og bærekraftig fremtid. Elvia er også opptatt av talentutvikling og av hvilke egenskaper fremtidige ansatte trenger. Entreprenørskapskompetanse, som består blant annet av evne til initiativ, kreativitet og samarbeidsevner, er en viktig del av dette.

Oslo kommune er både kommune og fylke og har et folketall på rundt 600 000. Oslo kommune er eier både av grunnskolene og av de videregående skolene i byen. Oslo kommune var en av grunnleggerne av UE Oslo i 2003, og foreningen støttes både av byrådsavdeling for kunnskap og utdanning og av byrådsavdeling for kultur og næring.

Nordea er opptatt av at små og mellomstore bedrifter utgjør en viktig del av verdiskapingen i Norge. De ønsker å motivere unge gründere og formidle bankens rolle ved etablering og drift av virksomheter og bedrifter. Arbeidet med entreprenørskap i skolen er en viktig møteplass for skole og næringsliv. I tillegg til å være synlige innenfor et viktig område som innovasjon og entreprenørskap er de opptatt av å øke unges kunnskap om personlig økonomi.

Nordea har støttet UE siden etableringen i 1997. Banken deler ut prisen for beste forretningsplan under Fylkesmesterskap Ungdomsbedrift i Oslo, og selskapet engasjerer seg omfattende i programmet "Økonomi og karrierevalg" på ungdomstrinnet i Oslo gjennom "Nordea i skolen".

Sparebankstiftelsen DNB er en ideell stiftelse og driver med filantropi, ikke sponsing. De støtter prosjekter som skaper engasjement, som har verdi over tid, som involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge. Dette uttrykkes gjennom visjonen: "Vi skal utløse gode krefter". Sparebankstiftelsen DNB samarbeider med UE Oslo gjennom prosjektet "Sentralen UNG Gründer" og "Propell" som skal utløse de unges krefter og gi dem en propell/gave som tar dem videre i utviklingen av egen idé og bedrift.