Økonomi og karrierevalg

Økonomi og karrierevalg er et program som hjelper elevene til å tenke over hva som er viktig når de skal velge utdanning og senere yrke. De får erfare hvilke konsekvenser valg av yrker og levevaner har for deres framtidige livssituasjon og personlige økonomi. Programmet gjennomføres i samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv på 10. trinn.

Okonomi og karrierevalg mobil
""Når unge kommer økonomisk skjevt ut i tidlig alder, kan det gi negative følger for dem langt inn i voksenlivet""
Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge
Okonomi og karrierevalg
Økonomi og karrierevalg gjennomføres ved hjelp av fagstoff på en powerpoint, dialog med elevene og oppgaver i en mobilnettside til elevene.

For å gjennomføre programmet får du en materiellpakke fra Ungt Entreprenørskap. Den inneholder veiledningshefte, fem økonomiske beslutningsplakater som skal henges opp i klasserommet, en tilpasset PowerPoint-presentasjon og tilgang til en mobiltilpasset nettside med oppgaver til elevene.
Den eksterne personen fra lokalt næringsliv leder klassen framover i arbeidet, men en lærer er også tilstede i klassen og kan hjelpe til.

Programmet består av fire arbeidsøkter, som hver er beregnet til cirka 45 minutter.


I første økt, Hva skal jeg velge? får elevene innblikk i det raskt endrende arbeidsmarkedet, samt trene på å vurdere valgmuligheter og foreta beslutninger – en trening som skal hjelpe dem i å ta gode karrierevalg.

I andre økt, Det er du som bestemmer, får elevene en realistisk innføring i hvilke konsekvenser valg av yrker og levevaner vil ha for deres framtidige livssituasjon og personlige økonomi.

I tredje økt, En krone spart er en krone tjent, får elevene forståelse av hvor viktig det er å ha et ryddig forhold til egen økonomi, og de får visualisert konsekvensene av å pådra seg gjeld og ikke kunne betale regninger i tide.

I fjerde økt, Tar du sjansen? får elevene «erfare» konsekvensene av ikke å ha forsikring, og de får se hvordan forsikringsbehovet varierer på forskjellige stadier i livet. Økonomi og karrierevalg avsluttes med en repetisjonsquiz med Kahoot!


Økonomi og karrierevalg er forankret i en ny, overordnet del av læreplanverket og dekker de tverrfaglige temaene livsmestring og medborgerskap, samt kompetansemål i fagene utdanningsvalg, samfunnsfag og matematikk.

Nordea i skolen
Ansatte i Nordea gjennomfører Økonomi og karrierevalg hvert år

UE Oslos kontakt:
Kim Østberg Larsen
kim.larsen@ue.no