Vil ha mindre plast i Oslo

L Ogo removebg preview

Denne våren har fire ungdomsskoler jobbet med en utfordring fra Bymiljøetaten i Oslo kommune om å redusere plastforbruk og forhindre plastforsøpling.
Den siste skoleuka før ferien pitchet elever på 8. trinn på Bjørnsletta skole sine ideer etter mye idearbeid og produksjon av prototyper. Målet med prosjektet har vært å bidra til kunnskapsheving og holdningsskapende arbeid samtidig som elevene har fått trene på å gjennomføre en idéprosess og bruke sine kreative evner gjennom Innovasjonscamp.


Ill Bjornsletta

Det ble mange ulike og gode ideer på Bjørnsletta. Granulaten på byens kunsgressbaner var ett av problemene som ble adressert. Konsepter som "Knot Be Gone" og "Granulatføneren" nådde skolefinalen mens Sommerskolen også fikk interessante konsepter gjennom "Bærekraftsskolen" med ulike sommerskolekurs for å redusere plast i Oslofjoren. På kurset kunne til og med de eldste få dykkerlappen under mottoet "Dykk for havet".


Bilde5

Chew-choice fra Bjørnsletta er en fin videreføring av den eksisterende Sneipfritt-kassa. En måte å komme opp med innovative ideer på er å la seg inspirere av eksisterende løsninger og lage nye kombinasjoner som fører til nye løsninger. Elevene hadde identifisert at noen tyggegummier inneholder plast, og at tyggegummi på avveie er et miljøproblem fordi den ikke brytes ned. Derfor laget de Chew-choise som skal gjøre det morsomt å kaste tyggegummien sin i en beholder.

Frydenberg skole

På Frydenberg skole var UE Oslo med på en herlig messe hvor alle elevene fikk egen stand og pitchet ideene sine. Det var stort engasjement og mange spennende ideer. Konseptet "Påfyll" vant finalen med en fantastisk pitch og stor tro på egen idé. De ville undøvendig plastemballasje til livs med et påfyllkonsept i ulike butikker.

"Klima- og miljøproblematikk kan være overveldende for mange. Når vi ser hvor store utfordringer vi står overfor, er det lett å føle på en maktesløshet. Derfor er det viktig å gi elevene verktøy for hvordan de kan tenke innovativt og hvordan vi kan skape verdier for andre."
Siv Elin Dammen, daglig leder UE Oslo

Daglig leder Siv Elin Dammen er fornøyd med årets gjennomføringer. Ved å la elevene jobbe med virkelige problemer og virkelige oppdragsgivere, blir elevene mer motiverte. Innspill fra byens unge er viktige. Eleven er fremtidens problemløsere, og hun mener det er viktig å starte treningen i ung alder.

UE Oslo vil takke Lindeberg skole, Majorstuen skole, Frydenberg skole og Bjørnsletta skole for samarbeidet, og ikke minst Bymiljøetaten i Oslo kommune som ønsker å involvere elevene i byens arbeid med å redusere forbruk av plast og redusere maritim forsøpling i Indre Oslofjord.