Gullkorn fra de yngste og de eldste

Skole- og studieåret 2019-2020 er omme, og våre elever og studenter har levert inn en årsrapport hvor de forteller om hva de mener de har lært. Er lærerne og veilederne enig? Vi har hentet ut noen sitater, og her er det mange gullkorn. God lesing!

Propell 2019
"Vi har virkelig kjent på det å måtte holde motet oppe i motgang og alltid være ute etter løsninger. Ofte i slike situasjoner har vi sett verdien av å samarbeide med for eksempel andre ungdomsbedrifter."
Ungdomsbedrift, Elvebakken vgs
"At det er krevende å starte en bedrift fra bunnen av og at man virkelig må jobbe hardt - det har vært den største lærdommen. Vi har fått et innblikk på hvordan det er å stå på egne bein og finne noen leverandører, skaffe avtaler og snakke med mentorer. En erfaring som er fin å ha med når man skal ut i arbeidslivet."
Studentbedrift, OsloMet
"Vi har lært å komplementere hverandres sterke sider og bruke dem til å drive ungdomsbedriften"
Ungdomsbedrift, Edvard Munch vgs
Renta
"Vi har lært hvordan vi skal etablere og drifte en bedrift. Vi har også lært mye om samarbeid og om det å lede andre. I tillegg har vi lært en del nyttige ting om det norske næringsliv."
Ungdomsbedrift, Bjerke vgs
"Vi var ikke klar over hvilke roller som var viktige for vår bedrift under oppstart. Vi burde derfor ha samlet oss litt senere i prosessen og funnet de rollene som var viktige for oss og delegert disse. Dette lærte vi undervis i vår studentbedrift."
Studentbedrift, OsloMet
56161870 2329075053789888 9213758680275615744 o
"Vi har lært å være selvstendige og hvordan organisere ulike roller i en elevbedrift. Vi har også blitt bedre på å ta riktige valg og være ansvarlige."
Elevbedrift, Brannfjell skole

Hva sier lærere og veiledere om elevene og studentenes læring gjennom våre programmer?

Laererne
"Elevene jobber i grupper med hvert sitt arbeidsområde. Gjennom perioden lærer de mye om å utvikle ideer gjennom kreativ tenking, ta ansvar for sine arbeidsfelt og planlegge godt."
Ungdomsbedriftslærer
"Ungdomsbedrift bidrar mest til å skape mestring og det at man får fram egenskaper som har vært gjemt i den enkelte."
Ungdomsbedriftslærer
56213644 2329074873789906 4993110360199266304 o
"Elevbedrift er glimrende for å gi elevene relevant læring gjennom å fikse ekte problemer og møte ekte kunder."
Elevbedriftslærer
"Elevene har fått mer tro på seg selv og egne ideer. Dette har vært et stort "løft" for hver enkelt, og for klassen som gruppe."
Elevbedriftslærer
Hudge
"Dette er en annerledes måte å lære på som gir resultater både faglig og sosialt, men som lærer må du være "på" fra dag 1. Ting ruller sjeldent av seg selv, men elevene har stor utvikling underveis."
Ungdomsbedriftslærer
"Metoden gjør emnet mer virkelighetsnært og relevante for studentene!"
Studentbedriftsveileder

Dette beviser én ting: Entreprenørskap i utdanning FUNKER!

Vi er imponert og stolt over hva både elever, studenter, lærere og veiledere har fått til denne våren. Vi gleder oss til skolestart og ser frem til å ta fatt på skoleåret 2020-2021.