Digital Innovasjonscamp ved fakultet for helsevitenskap ved OsloMet

Mandag og tirsdag denne uken (24. og 25. august 2020) gjennomførte nærmere 300 studenter ved fakultet for helsevitenskap ved OsloMet Innovasjonscamp i samarbeid med Ungt Entreprenørskap Oslo. På grunn av koronarestriksjonene ble campen gjennomført digitalt, og både åpning og finale ble gjort i digitalt møte med alle deltakerne tilstede.

IC IPH Jorid og Silje

Jorid Grimeland fra OsloMet og Silje Bretvik Gundersen fra Ungt Entreprenørskap Oslo under åpning av finalen.

På oppdrag fra Folkehelseinstituttet har studentene utviklet løsninger som skal øke befolkningens solidaritet rundt å følge myndighetenes retningslinjer for å forhindre videre spredning av koronaviruset. Studentene har gjennom to dager arbeidet kreativt for å komme opp med et produkt, konsept eller tjeneste for å løse utfordringen. 52 grupper og nærmere 300 studenter har sendt inn en forretningsplan og en 2-minutters videopitch med sin løsning. Juryen, bestående fagpersoner fra både Folkehelseinstituttet og OsloMet, har vurdert de forskjellige bidragene og plukket ut de seks beste. Disse seks fikk videopitchen sin vist under finalen som ble sendt på Zoom med alle deltakerne til stede. Det var et bredt spenn av løsninger på problemstillingen, hvor både apper, selvlysende såpe, spill og antibac-tilgjengelighet var problemer som ble satt på agendaen.

Jury zoom

Juryen, bestående av fagpersoner fra Folkehelseinstituttet og OsloMet, holdt digitale møter for å avgjøre de innsendte bidragene til Innovasjonscampen.

Vinnergruppa A1 «Passenger Counter» introduserte et telle-system på kollektivtransport som ville synliggjøre bussens ledige kapasitet for de reisende. Ved hjelp av telle-systemet kan de reisende enklere vurdere hvorvidt de kan ta den aktuelle bussen eller vente på neste av smittevernhensyn. Juryen beskrev ideen som evidensbasert og gjennomførbar. I tillegg vil den skape bevisstgjøring rundt smittevernhensyn i kollektivtrafikken, som har vist seg å være en utfordring når samfunnet gradvis åpnes opp igjen.

A1

Studentene har gjennom Innovasjonscampen fått praktisk erfaring i kreativ problemløsing i et høyst aktuelt samfunnsproblem. Studentene har i sin egen refleksjon etter innovasjonscampen blant annet skrevet:

"Jeg tror denne campen vil hjelpe meg å huske å se etter innovasjon i mitt eget arbeid og bli åpen for bedre løsninger og nye muligheter"
"Jeg tror jeg generelt vil være mer bevisst risikoen for infeksjon og hvordan jeg kan forhindre spredning"

Vi gratulerer både vinnere, alle deltagerne og arrangørene med innsatsen under Innovasjonscampen!