Lærerkurs "Elevbedrift i valgfagene"


IMG 9178

Tid: Torsdag 4. mai 2023 kl. 0900 - 1500

Hvor: Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Rom: Gymsalen, 4+ etg.

Målgruppe: Lærere i ulike valgfag i Oslo og Viken (Akershus) 8.-10. trinn

Påmeldingsfrist: 24. april 2023. Kursavgift kr. 500,- Bindene påmelding.
Utdanningsetaten i Oslo dekker påmeldingsavgift for Oslolærere. UE Viken dekker kursavgift for Akershuslærere.
Påmeldingslink

Valgfagene er praktiske fag, og målet med dem er at elevene skal få en mer motiverende, praktisk og variert skolehverdag. I mange av valgfagene produserer elevene varer, tjenester eller aktiviteter som det er behov for i samfunnet, og de gjør seg erfaringer med reelle og virkelighetsnære arbeidssituasjoner. Det kan derfor være hensiktsmessig å bruke elevbedrift som metode i fagene. På kurset vil du få:

  • en gjennomgang av elevbedriftsmetoden og en innføring i UEs pedagogiske materiell
  • en gjennomgang av valgfagenes oppbygging og muligheter
  • eksempler på vurderingspraksis
  • dele erfaringer med andre lærere i Oslo og Akershus
  • lunsj

Kursholdere:

Ann-Christin Holtet, rådgiver UE Viken

Kim Østberg Larsen, rådgiver UE Oslo

Irene Brodshaug, Utdanningsetaten i Oslo

Vi får også besøk av en elevbedrift og lærer fra Landøya ungdomsskole.