Frist for å laste opp årsrapport og revisorberetning (Ungdomsbedrift)


Skoleåret er snart omme og det er tid for å avvikle ungdomsbedriftene i perikum.

Ett av de seks minimumskravene til Ungdomsbedrift er å laste opp en årsrapport og revisorberetning. Dette må bedriftene gjøre for å motta attest. I tillegg til dette skal alle minimumskrav være oppfylt:

  1. Registrere bedriften
  2. Registrere en mentor
  3. Utforme en forretningsplan/-modell
  4. Presentere for eksterne
  5. Føre regnskap
  6. Skrive årsrapport og revisorberetning

Mer informasjon om avvikling finner du her