Lærerkurs "Elevbedrift i abeidslivsfag"


Pop Up EB kantine

Arbeidslivsfag er et praktisk fag som utvikler elevenes kreativitet, samarbeidsevne og tro på seg selv. I arbeidslivsfag produserer elevene varer og tjenester som det er behov for i samfunnet, og de gjør seg erfaringer med reelle og virkelighetsnære arbeidssituasjoner. Faget skal legge til rette for entreprenørskap og gi elevene mulighet til å glede seg over å kunne skape noe. Det er derfor både naturlig og hensiktsmessig å bruke elevbedrift som metode i arbeidslivsfaget.

På kurset vil du få:

  • en gjennomgang av elevbedriftsmetoden og en innføring i UEs pedagogiske materiell
  • en gjennomgang av arbeidslivsfagets oppbygging og muligheter
  • eksempler på vurderingspraksis i arbeidslivsfag
  • dele erfaringer med andre lærere i Oslo og Akershus
  • lunsj

Kursholdere:
Ann-Christin Holtet, rådgiver UE Viken
Kim Østberg Larsen, rådgiver UE Oslo

Innlegg fra:
Irene Brodshaug, Utdanningsetaten i Oslo
WoodWork Elevbedrift, Ramstad skole
Listolen Elevbedrift , Li skole

Tid: Tirsdag 3. mai 2022 kl. 0900 - 1500

Hvor: Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Rom: Kronesalen, 4+ etg.

Målgruppe: Lærere i arbeidslivsfag Oslo og Viken (Akershus) 8.-10. trinn, også for de som skal sette opp faget høsten 2022.

Påmeldingsfrist: 26. april 2022. Kursavgift kr. 500,- Bindene påmelding.

Påmelding her