Salgskurs for UB-elever i Oslo i regi av Myldring


Myldring header

Salgskurs for UB-elever i regi av Myldring

Myldring er et konsulentfirma med fagkompetanse innen bærekraft, kommunikasjon, forretningsutvikling og arrangement. De er spesielt opptatt av likestilling og at det er alt for få kvinner som eier sine egne arbeidsplasser. Myldring oppfordrer spesielt jenter til å delta på dette kurset.

Sted: Factory Tøyen, Kjølberggata 21, 0653 Oslo
Følg skilt til ingang A, Ring på Factory Tøyen, ta heisen opp i 4. etasje

Tid: tirsdag 17. januar kl. 09.00-11.30

Frist: 11. januar

Se interesseskjemaet her