Digital erfaringsdeling for ungdomsbedriftslærere i Oslo


Erfaringsdeling for UB laerere i Oslo 1

Ungt Entreprenørskap Oslo inviterer til alle UB-lærere i Oslo til en digital erfaringsdeling hver andre måned.

Erfaringsdelingen er for deg som er ungdomsbedriftslærer og/eller koordinator. Dette er en arena hvor dere i mellom kan dele og diskutere de hverdagslige utfordringene dere står ovenfor, dele gode undervisningsopplegg og stille oss i UE Oslo spørsmål.

Dato: 12. januar kl. 15.30-16.30
Form: Teams - kalenderinvitasjon sendes til alle lærere som er registrert i lærerportalen

Send inn et tema du ønsker diskutere eller spørsmål du ønsker svar på!

Kontakt Henriette Ranum, henriette.ranum@ue.no eller på 922 81 712.