Nettverkssamling for ungdomsbedriftslærere i Oslo


Onsdag 15. september inviterer Ungt Entreprenørskap Oslo alle ungdomsbedriftslærere i Oslo til en nettverkssamling med fokus på deling, diskusjon og sosialt samvær.

Invitasjon nettverkssamlinger UB laerere

Målgruppe: Alle aktive ungdomsbedriftslærere i Oslo

Tidspunkt: kl. 16.00-20.00
Form:
Fysisk (Vi tar hensyn til gjeldende smittevernregler under gjennomføring av denne samlingen.)

Vi ønsker å både utfordre, gi input og skape en arena hvor dere kan møtes på tvers og dele erfaringer.

Meld deg på i Lærerportalen!