Frist for innsending av søknad: Årets entreprenørskapsskole i Oslo (vgs.)