Fylkesmesterskap Studentbedrift 2020


Skjermbilde 2020 11 04 kl 17 36 02

Når: Torsdag 19. november 12:00-15:00
Hvor: Zoom (link sendes påmeldte deltakere og publikum)
Hvem: Studentbedrifter i Oslo og publikum

PROGRAM
12:00-12:10 Velkommen ved Rebekka de Leon, Ungt Entreprenørskap Oslo og presentasjon av juryene
12:20-13:30 Studentene pitcher med påfølgende spørsmål fra jury (SB nr. 1-8)
13:15-13:30
Pause
13:30-14:25 Studentene pitcher med påfølgende spørsmål fra jury (SB nr. 9-16)
14:25-14:30
Pause
14:25-14:30
Menti - publikumsfrist
14:35-14:50
Om Entreprenørskap og bærekraft v/ Ida Faldbakken, Co-founder / Content Director Katapult Future Fest & Katapult Cloud
1450-14:55
Premieutdeling

 • Publikumsprisen
 • Beste Studentbedrift
 • Beste Pitch

15:00 Takk for oss!


KONKURRANSEKRITERIER


1. Beste studentbedrift
Hvordan fremstår bedriften ut fra en helhetsvurdering?
Konkurransen baseres på to deler:

 • Vurdering av innsendt forretningsplan eller prosjektbeskrivelse
 • Pitch foran publikum: to minutter til å overbevise oss! (zoom)

Kriterier:

 • Behov/aktualitet; dekker bedriBens produkt et behov i markedet som bidrar til økonomisk, kulturell og/eller sosial verdiskaping? Er betalingsvillighet for produktet eller tjenesten, også internasjonalt, sannsynliggjort?
 • Vekstpotensialet: Er det sannsynlighet for vekst i det aktuelle markedet, også internasjonalt, og har bedriften en ambisiøs og realistisk plan for vekst (gjerne også utover studentbedriftens levetid)?
 • Innovasjonsgrad; har studentbedriften arbeidet med et nyskapende konsept med høy innovasjonsgrad?
 • Nettverk og posisjonering: Har bedriften identifisert, utnyttet og utviklet si; nettverk i verdikjeden? Gis det gode vurderinger av aktuelle distribusjonskanaler eller etablering og bruk av slike?
 • Lønnsomhet; kan bedriften på sikt gi avkastning til eiere og interessenter, og/eller har bedriften betydning for enkeltpersoners og gruppers livsvilkår? Er risikoaspektene identifisert og vurdert håndterbare, og forsvarer avkastningspotensial risikonivået?
 • Gjennomføringsevne/Egenskaper; Fremstår bedriften troverdig med ambisiøse og gjennomførbare mål? Viser deltakerne i bedriften nødvendig handlekraft og pågangsmot?

1.pris Beste Studentbedrift 2020
Deltagelse i NM for Studentbedrifter 2021+ mulighet til å søke pengegave fra Sparebankstiftelsen DNB på opptil kr. 20 000 + veiledning vinter/vår.


2. Beste Pitch
Juryen vil legge vekt på følgende kriterier for pitche egenskaper:

 • Pitchens oppbygning; struktur, innhold og relevans
 • Presentasjonsegenskaper; presentasjonsteknikk, originalitet og engasjement
 • Overbevisning; tillit og tro på suksess

1.pris Beste Pitch 2020
Mulighet til å søke pengegave fra Sparebankstiftelsen DNB – opptil 20.000 kr + veiledning vinter/vår.

3. Publikumspris
Hvem heier publikum frem til Norgesmesterskap og seier for Oslo?

1.pris Beste Pitch 2020
Mulighet til å søke pengegave fra Sparebankstiftelsen DNB – opptil 20.000 kr + veiledning vinter/vår.

Dette er årets deltakere og pitcherekkefølge

Skjermbilde 2020 11 18 kl 09 48 42

Instagram-konkurranse for studenter!

Skjermbilde 2020 11 18 kl 14 17 41
Skjermbilde 2020 11 04 kl 17 36 19