Frist for innsending av delårsrapport (Oslos beste UB)