Digitalt Fylkesmesterskap Elevbedrift 2020


Et digitalt alternativ for Fylkesmesterskapet for elevbedrifter i Oslo 2020

Ung2020 147

Det fysiske arrangementet 31. mars er avlyst på grunn av Covid-19 - smitterisiko.


Vi har bestemt oss for å gjennomføre tre konkurranser som ikke krever fysisk deltakelse.

Det er konkurransene Logo, Nettsted, Reklamefilm.

Vi setter en ny felles frist til 24. mars kl. 1200 for disse konkurransene og holder påmelding- og innsendingsskjemaet åpent fram til denne datoen.

De som allerede har levert før skolene stengte, trenger ikke å levere nye bidrag. Men alle kan levere inn nye bidrag hvis de ønsker det frem til 24. mars (også de som har levert tidligere, kan levere nye, forbedrede bidrag).

Vi setter sammen en jury som vurderer bidragene og utroper vinnere 31. mars. Kommunikasjonen av vinnere vil vi gjøre på våre digitale plattformer. Premien er 1000 kr for første plass, 750 kr for 2. plass og 500 kr for 3. plass.

Konkurransene med kriterier:

Logo
Logo leveres i påmeldingen.

-Er det sammenheng mellom logo og bedrift, og gir logoen et positivt bilde av elevbedriften?
-Er logoen kreativ?

Nettsted

Link til nettstedet leveres i påmeldingen.

-Viser nettstedet varen/tjenesten på en god og fristende måte?
-Er det enkelt å bevege seg rundt på nettsiden?
-Viser nettstedet gode språkkunnskaper?

Reklamefilm

Reklamefilmen skal være på maksimalt 1 minutt.
Filmen leveres i påmeldingen, enten som en link hvis den er publisert på nettet, eller som en fil.
Hvis det er vanskelig å laste den opp, så send den til kim.larsen@ue.no via et fildelingsverktøy, f.eks. Onedrive, Dropbox, Google eller www.wetransfer.com


-Har filmen en god fortelling og et klart budskap?
-Forstår seeren hva forretningsideen er?
-Blir man interessert i bedriften/produktet?

Påmelding og innsendingslink her
Frist 24. mars kl. 1200

Premieutdeling tirsdag 31. mars kl. 1500 på vår Facebookside og Instagram (UE Oslo)