Smart Compost UB - Ullern vgs

Smart Compost UB utvikler en kompostbeholder som konverterer biologisk avfall til elektrisk energi ved bruk av termoelektriske generatorer. Ungdommene går studiespesialiserende ved Ullern videregående skole og skal representere Oslo i NM for Ungdomsbedrifter 2024.

Matavfall er et stort problem i hele verden, og vi nordmenn kaster store mengder mat i året. Dette er noe Smart Compost UB ønsker å gjøre noe med! Bedriften består av fem ungdommer som ønsker å legge til rette for er nytt steg innenfor renere strømproduksjon ved å omdanne biologisk avfall til elektrisk energi ved bruk av termoelektriske generatorer. Smart Compost er et produkt som er rettet inn mot hageeiere, for å bidra til mer effektiv resirkulering av bioavfall. Dette syntes juryen under Fylkesmesterskapet i Oslo var veldig interessant og bedriften tok med seg førsteplassen i Innovasjonsprisen. Bedriften var også nominert i konkurransen Beste arbeidsplass.


Ungdomsbedrifter deltar i følgende konkurranser i NM:

  • Beste bærekraftige stand
  • Bærekraftsprisen
  • Beste innovative vare/tjeneste
  • Størst verdiskapingspotensial

SC team 2

Deltakere:

  • Carsten Kloster Aschehoug
  • Adrian Van Dieermen Jacobsen
  • Elise Lie Rypdal
  • Noah Ruphael Asmelash
  • Herman Bernhard Refsum

SC logo

Kontaktpersoner Smart Compost UB:

Daglig leder: Carsten Kloster Aschehoug
E-post: caasa002@osloskolen.no
Mobil: 949 85 884

Ansvarlig lærer: Jens Disington
E-post: jens.disington@osloskolen.no
Mobil: 986 30 600

Kontaktperson UE Oslo:

Elise Mundal, elise.mundal@ue.no, 970 90 468


Besøk Smart Compost UB i egne kanaler:


UEO OM24 UB Andre Nesheim 2523
UEO OM24 UB Andre Nesheim 2503
UEO OM24 UB Andre Nesheim 03541
UEO OM24 UB Andre Nesheim 03526