Setup SB fra OsloMet

Setup SB utvikler et produkt og en tjeneste som vil redusere utslipp, kostnader og arbeid knyttet til installasjon og oppussing av nye kjøkken.

Studentbedriften representerer Oslo i kategoriene Bærekraftsprisen, Beste forretningsplan/-modell, Beste næringslivsarbeid - i samarbeid med NHO og Beste Studentbedrift - i samarbeid med Ferd.


Setup SB

Gjennom å redusere antall unødvendig installerte kjøkken i nybygde boliger vil Setup SB kutte unødvendige kostnader og miljøskadelige utslipp knyttet til oppussing.

"Vi skal være en meningsfull bidragsyter på veien mot det grønne skiftet i byggebransjen!"
Setup SB logo

Deltakere: Halvor Munthe-Kaas, Ayesha Farooq og Bror Grøtterud

Studiested: Master i entreprenørskap, OsloMet

Foreleser: Even Haug Larsen

Kontaktinformasjon

Daglig leder Setup SB: Halvor Munthe-Kaas, e-post daghalvor@gmail.com

Besøk Setup SB på deres nettside her og LinkedIn her.

Kontaktinformasjon til ansvarlig i UE Oslo:

Silje 2
Silje Bretvik Gundersen
Fagansvarlig, høyere utdanning. I permisjon.