Pungdom UB - Elvebakken vgs

Pungdom UB jobber for å redde Oslofjorden! Grunnet utslipp fra hele Østlandsområdet, er økosystemene i fjorden i fare. Pungdom UB er et verdinettverk med utgangspunkt i sjøpung, som jobber i flere ledd med å koble ulike miljøressurser. Pungdom UB går studiespesialisering ved Elvebakken videregående skole, og skal representere Oslo i NM for Ungdomsbedrifter 2024.

Pungdom UB tilbyr salg, oppsett, vedlikehold og høsting av sjøpunghotell, samt rådgivning og kurs i hvordan man regenerer livet i fjorden. Sjøpunghotell er mikrohabitater for filtreringsarten sjøpung, som renser fjorden for skadelige stoffer som nitrogen, alger og næringssalter. Samtidig rekrutterer de unge miljøaktivister inn i miljøbevegelsen Pungdommen, som engasjerer til ryddeaksjoner, sjøpungverksted, utplassering av filtreringshotell, høsting, avfallshåndtering og gjenbruk.

Pungdom UB imponerte stort under Fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrifter i Oslo og vant priser i konkurransene Samarbeid med næringslivet, Beste arbeidsplass, Størst verdiskapingspotensial, Bærekraftsprisen og Forretningsplanprisen. De ble kåret til vinner i Euronext Blue Challenge og kan smykke seg med tittelen Oslos beste ungdomsbedrift.

"Året med entreprenørskap har vært utrolig givende! Gjennom faget har vi fått være med på utrolig mye kult, fra konferanser, til kurs, leder for en dag og spennende konkurranser sammen med de andre UB-ene. I Pungdom UB har vi både utviklet oss som enkeltpersoner og som team, og det er gøy å se! Vi har lært utrolig mye, og særlig om hvordan det er å jobbe i team under press og det å skulle lede en ungdomsbedrift."
Hedda Aarhus, Pungdom UB

Ungdomsbedriften deltar i følgende konkurranser under NM:

 • Beste videopitch
 • Beste forretningsmodell/-plan
 • Beste sosiale entreprenør
 • Beste bærekraftige stand
 • Bærekraftsprisen
 • Beste samarbeid med næringslivet
 • Beste innovative vare/tjeneste
 • Størst verdiskapingspotensial
 • Beste HR-bedrift
 • Beste ungdomsbedrift

"Vi gleder oss til å se hva de andre ungdomsbedriftene har gjort i løpet av året når vi møtes til NM. I tillegg er vi spente på å vise frem det vi selv har gjort!"
Pungdom UB

Gruppebilde

Deltakere:

 • Hedda Aarhus
 • Katie Chen
 • Celine Lunde Harsem
 • Francis Ambrose Des Bouverie
 • Theodor Strøm-Thrane

Pungdom P

Kontaktpersoner Pungdom UB:

Daglig leder: Hedda Aarhus
E-post: heaaa010@osloskolen.no
Mobil: 940 53 113

Ansvarlig lærer: Kjetill Gunnarson
E-post: kjetill.gunnarson@osloskolen.no
Mobil: 975 55 179

Kontaktperson UE Oslo:

Elise Mundal, elise.mundal@ue.no, 970 90 468


Besøk Pungdom UB i egne kanaler:


UEO OM24 UB Andre Nesheim 03881
UE OM UB Andre Nesheim 2570
UEO OM24 UB Andre Nesheim 04051
Pitch crop Andre Nesheim 2