LettBrett SB fra Handelshøyskolen BI


LettBrett SB utvikler en app som forenkler nettbrett for eldre. Appen låses på nettbrettet og tilpasser brettet etter eldres ferdigheter og behov gjennom enkelt design, tydelig struktur og oppsett som gjør det enkelt for samfunnsgrupper som ikke er teknologisk anlagt å benyttet nettbrettet sitt for digital sosialisering.

Studentbedriften representerer Oslo i kategoriene Beste sosiale entreprenør, Bærekraftsprisen, Beste forretningsplan og Beste Studentbedrift.


Skjermbilde 2022 05 20 kl 13 32 17

Studentene fra Handelshøyskolen BI har etablert studentbedriften for å gjøre det enklere for den eldre generasjonen å bruke nettbrett. Mange eldre ønsker og har behov for å kommunisere med familie over digitale flater, men dette er utfordrende med dagens nettbrett som for mange eldre er for kompliserte å bruke. LettBrett SB tilbyr derfor en app som låses til nettbrettet og som på en enkel måte gjør det mulig for ikke teknologisk anlagte eldre å benytte nettbrett-teknologien på en god måte. Den eldres pårørende kan enkelt administrere nettbrettet og synlig innhold, for eksempel kontakter, værvarsel eller bilder, på brukerens nettbrett.

På denne måten vil LettBrett SB redusere det teknologiske gapet mellom generasjonene og på den måten knytte de tettere sammen.

Lett Brett SB

Deltakere: Marius Jorkjen og Thea Bader Wang

Studiested: Handelshøyskolen BI

Foreleser: Nils Otto Ørjaseter (nils-otto.orjasater@bi.no)

"Dagens nettbrett er ikke tilpasset eldres ferdigheter og behov. Eldre kan derfor føle på ensomhet og at det er vanskelig å holde kontakten med yngre samfunnsgrupper som kommuniserer mye på nett. Ensomhet er et voksende folkehelseproblem i Norge som må bli løst."

Kontaktinformasjon

Daglig leder LettBrett SB:

Marius Jorkjen, e-post mjorkjen@yahoo.no, tlf. 904 73 132

Besøk bedriften på deres nettside.

Silje 2
Silje Bretvik Gundersen
Fagansvarlig, høyere utdanning. I permisjon.