Flowercut SB, Oslo Metropolitan

Flowercut produkt

Flowercut SB fra Oslo Metropolitan deltar i NM i Studentbedrift 2020.

Forretningsidé:
Flowercut skal gjøre det både enkelt å snitte blomster hjemme på en trygg og effektiv måte. Vi ønsker å selge et snitteverktøy som er universielt utformet og kan benyttes av alle.

Flowercut SB representerer Oslo i konkurransene Beste samarbeid med næringslivet - i samarbeid med NHO.

Utdanningsinstitusjon: Oslo Metropolitan
Veileder: Gitte Skjønneberg

Kontaktinformasjon

Daglig leder: Justin Følling, tlf: 480 87 974
Ungt Entreprenørskap Oslo: Siv Elin Dammen, tlf: 930 48 203

Flowercut logo