Embrace UB, Kongshavn vgs

IMG 5186

Forretningsidé
"Vi skal designe, produsere og selge et bærekraftig armbånd som skal bidra til økt fokus på psykisk helse. Vi donerer 60% av overskuddet vårt til Mental Helse. I tillegg skal vi i samarbeid med helsesykepleiere på ungdomsskoler i Oslo, holde foredrag i klasserom om psykisk helse."

Skole
Kongshavn vgs

Ansvarlig lærer
Claus Dahm

Representerer Oslo i konkurransene: Beste markedsføring og Bærekraftprisen - i samarbeid med Storebrand

93aced33

Deltakere i bedriften

Mathilde Rosén Sverdrup-Thygeson
Fredrik Wold
Adrian Falch
Karin Sveen
Edwin Berg
Stine Johnsen

Kontaktinformasjon til daglig leder
Mathilde Rosén Sverdrup-Thygeson, tlf. 900 10 062, e-post Mathildesverdrup@gmail.com

Sjekk ut bedriftens nettside!

Kontakt i Ungt Entreprenørskap Oslo

Henriette Fiskum Ranum, tlf. 922 81 712, henriette.ranum@ue.no