ØkonoMIN - guide til veileder

Til veiledere i ØkonoMIN skoleåret 2023/24

Her er en guide til deg som skal være veileder i programmet ØkonoMIN fra Ungt Entreprenørskap.

ØkonoMIN gir elever opplæring i personlig økonomi. Gjennom ØkonoMIN vil elevene reflektere over betydningen av å ta bevisste økonomiske valg og hvordan valgene påvirker deres personlige økonomi og muligheten til en gang i fremtiden å kunne kjøpe sin egen bolig. Programmet skal hjelpe unge mennesker til å utvikle gode holdninger til forbruk, sparing og låneopptak.

Liten fugl

Mål for elevene

Elevene skal:

 • utforske og jobbe praktisk med sitt eget budsjett
 • utforske hvordan livsstil, sparing og lån påvirker deres økonomi
 • reflektere over sammenhengen mellom valg og livet de ønsker seg
 • reflektere rundt deres muligheter for å kjøpe egen bolig
 • reflektere over hvorfor sparing er viktig, og fordelene med BSU
 • vurdere hvilke ulemper som er forbundet med forbrukslån
Liten fugl

I klasserommet

Tips til deg som skal være veileder:

 • Bruk ord, begreper og eksempler som elevene forstår.
 • Forklar begreper som er nye for elevene.
 • Still spørsmål underveis for å sjekke om elevene henger med.
 • Still åpne spørsmål som inviterer elevene til refleksjon og dialog.
 • Gi elevene mulighet til refleksjon både i plenum og i par (to og to).
 • Gi elevene anerkjennelse for at de deler sine tanker og stiller spørsmål.
 • Beveg deg rundt i klasserommet.


Rammebetingelser

 • ØkonoMIN gjennomføres over to skoletimer
 • Anbefalt gruppestørrelse 15-30 elever
 • Elevene bruker sin egen PC (evt. nettbrett eller smarttelefon)
 • Lærer sørger for klasseledelse
 • Veileder leder elevene gjennom programmet ved hjelp av en presentasjon på skjerm

Veileder sine oppgaver:

I forkant:

 • Test kalkulatoren selv
 • Se gjennom den standardiserte presentasjonen som skal brukes i klasserommet, og tilhørende notater
 • Tenk gjennom hvordan du kan bruke eksempler fra egen bransje, egen situasjon og erfaring slik at du kan gjøre innholdet du skal formidle, til ditt eget.

Under gjennomføring:

 • Bruk presentasjonen, gjør stopp underveis og reflekterer sammen elevene rundt ulike temaer som engasjerer

I etterkant:


Lærer sine oppgaver:

I forkant:

 • Informer elevene om at dere skal gjennomføre ØkonoMIN i neste uke/dag/time og at dere får besøk av en veileder (ikke del url til kalkulatoren)
 • Gi elevene hjemmelekse: alle skal gå inn på utdanning.no og finne et yrke de ønsker seg i fremtiden
 • Be elevene ta med PC (evt. nettbrett eller smarttelefon) til gjennomføringen

Under gjennomføring:

 • Vær til stede i klasserommet
 • Be alle elevene skrive navneskilt (brett et A4 papir og skriv fornavn med tusj)
 • Sørg for klasseledelse, bistå elever som trenger hjelp
 • Bistå ekstern veileder

I etterkant:


Ungt Entreprenørskap sine oppgaver:

I forkant:

 • Opprette kontakt mellom veileder og lærer
 • Gi veileder og lærer innføring og tilgang til nødvendig materiell

I etterkant:


Forankring i læreplanverket

ØkonoMIN er forankret i Overordnet del av læreplanverket. Programmet er koblet til det tverrfaglige temaet “Folkehelse og livsmestring, samt i kompetansemål i fagene Samfunnskunnskap, Matematikk og i enkelte programfag. Les også vårt dokument som beskriver forankringen av ØkonoMIN i læreplanverket

Bilde Okono MIN