ØkonoMIN

Logo

ØkonoMIN er et program fra Ungt Entreprenørskap. Programmet er laget i samarbeid med Sparebanken Nord Norge og Sparebanken Midt Norge.


Om programmet

ØkonoMIN gir grunnleggende kompetanse i personlig økonomi. Elevene setter opp sine egne personlige budsjetter i en kalkulator hvor målet er å kjøpe egen bolig. Først velger man yrke og årslønn, og underveis må de ta bevisste valg om forbruk, sparing, lån og egen livsstil. Budsjettet skal gå i balanse slik at drømmen om egen bolig er oppnåelig innen rimelig tid. Det er lagt opp til samtale og refleksjon i plenum om de ulike temaene.

Hensikten med kalkulatoren er å bevisstgjøre elevene på hva slags typer kostnader de må ta høyde for i et husholdningsbudsjett og hva slags handlingsrom ulike forbruks- og livsstilsvalg gir for muligheten til å spare og på sikt kunne kjøpe seg sin egen bolig.

Kalkulatoren er en forenkling av virkeligheten slik at den kan tilpasses en undervisningssituasjon. Det er ikke mulig å ta høyde for alle variasjoner i folkes økonomiske situasjon. Vi tror alikevel at den for mange vil være en øyeåpner for valg som påvirker deres økonomiske fremtid


Om tallgrunnlaget

Tallgrunnlaget i kalkulatoren er bla. hentet fra SIFOs referansebudsjett, SSB, Lånekassen, Opplysningsrådet for Veitrafikken AS, Sparebanken Nord Norge og Sparebanken Midt Norge.

Tallene i kalkulatoren er oppdatert pr oktober 2023. Ungt Entreprenørskap vil oppdatere tallgrunnlaget foran hvert skoleår.