Ungdomsbedrift i Helse- og oppvekstfag - en livsmestringsreise

Rosenvilde videregående skole i Akershus har tatt i bruk Ungdomsbedrift (UB) som metode i Helse- og oppvekstklassen på Vg1. Lærerne ønsket å gjøre undervisningen mer praktisk og legge til rette for større elevmedvirkning og motivasjon.

Ungdomsbedrift før første gang på Vg1 Helse- og oppvekstfag

I år er det en spent gjeng med elever som får en smakebit på arbeidslivet gjennom å drive ungdomsbedrift. De velger ideen sin selv, og mange har forankret den i programfagene. Sosialt entreprenørskap med blant annet gratis fritidstilbud til barn for å motvirke utenforskap er en av flere gode ideer som er skapt på skolen denne høsten.

UB Mark Bags

Elevene i ungdomsbedriften MARK BAGS UB lager bager av materialer fra gamle klær og gardiner. Daglig leder Adrian sier dette om arbeidet; «Vi har hatt fokus på bærekraft ved å resirkulere materialer og vi vil gi deler av overskuddet til Kirkens Bymisjon for å støtte deres arbeid. Vi lærer samtidig om kommunikasjon, samarbeid, og kundekontakt – noe som er veldig relevant i våre fremtidige yrker

Hvorfor har lærerne valgt Ungdomsbedrift?

Karin Skogstad-Mellander er ny lærer med sosionom og PPU-Y bakgrunn. Marit Volden har 15 års erfaring på Rosenvilde vgs. og er i tillegg medforfatter av pensumbøkene i Helse- og oppvekstfag. De deler en felles visjon om hvorfor de ville starte med UB. De ser det som en mulighet for elevene til å oppleve livsmestring, motivasjon og en større grad av elevmedvirkning gjennom en endret læringsstruktur.

"Rollen vår har endret seg fra tradisjonelle undervisere til veiledere - og det føles veldig riktig. Elevene må være mer aktive, fordele oppgaver selvstendig, og jobbe uavhengig."
Karin Skogstad-Mellander

UB har ikke bare vært en bratt læringskurve for elevene, men også for lærerne; «det har vel så mye vært en livsmestringsreise for oss, som for elevene. De får prøvd så mye mer som de ikke får prøve ved tradisjonell undervisning" legger Volden til.

De trekker også frem nettverket og ressursene rundt Ungt Entreprenørskap som avgjørende. Muligheten til å dra på kurs, få oppfølging av UE, samt egne ressurssider har vært til stor hjelp og inspirasjon. Skolens ledelse har vært positiv til UB-metoden. Lærerne har hatt både rektor og avdelingsleder i ryggen.

Elevene må forberedes for arbeidslivet

I en tid hvor overgangen fra skole til arbeidslivet blir stadig viktigere, er Ungdomsbedrift en metode som forbereder elevene på denne overgangen fra et tidlig stadium i skoleløpet. "Det viktigste vi gjør er å bygge elevenes kompetanse for det virkelige livet," avslutter Skogstad-Mellander.