Rings’n Things Elevbedrift fra Nordseter skole i Oslo er landets beste grønne entreprenør

Sammen med Barne- og familiedepartementet kårer vi Norges beste elevbedrift i kategorien "Beste grønne entreprenør”. Gratulerer til Rings’n Things EB fra Nordseter skole i Oslo med seieren. Det var en veldig glad og overrasket gjeng som mottok prisen.

"Dette er helt sykt. Det kuleste som har skjedd på hele ungdomsskolen!"
Daglig leder, Selma

Helene, Marie, Sander og Selma (daglig leder) står bak elevbedriften Rings’n Things, som lager ringer av andres «søppel». Bedriften ble laget med tanke på bærekraft og kvalitet og målet er at ringene skal ha like god kvalitet, om ikke bedre, enn fabrikklagde smykker.

1. plass: Rings’n Things EB, Nordseter skole, Oslo
2. plass: Bee Wrappers EB, Landøya ungdomsskole, Viken – Akershus
3. plass : Kobberkællen EB, Rakkestad ungdomsskole, Viken – Østfold

Rings’n Things Elevbedrift
En glad og overrasket gjeng som mottok prisen for "Beste grønne entreprenør" i nasjonal Elevbedrifts-konkurranse. Gratulerer til Helene, Marie, Sander og Selma!

Hva har juryen sett etter?

I denne konkurransen vektlegges bærekraftig forbruk. Juryen ser på om tjenesten eller produktet er med på å redusere forbruk eller avfallsmengde, om det er nyskapende og om bedriften har kunnskaper om hvordan bedriften påvirker bærekraftig utvikling. Ungdommen er svært opptatt av å finne grønne løsninger, og med økt fokus i skolen på bærekraft er det svært mange elevbedrifter som jobber godt med dette temaet.


Juryen er spesielt imponert over kunnskapen om bærekraftsmålene og de bærekraftige valgene elevbedriftene har gjort for å bidra til et mer bærekraftig samfunn til alle bedriftene som var nominert.

Prisen er et samarbeid med Barne- og familiedepartementet som støtter arbeidet til Ungt Entreprenørskap innen bærekraftig forbruk i Elevbedrift. I juryen satt Hege Grande Fjellbirkeland i Levende Nabolag og Guri Hummelsund i Vollebekk Fabrikker.

Juryens begrunnelse


1. plassen går til Rings’n Things EB, Nordseter skole, Oslo

Bedriften lager ringer (smykker) fra andres «søppel».

Bedriften imponerte juryen stort, og var en tydelig vinner av konkurransen. Bedriften har et gjennomsyret bærekraftig konsept med et produkt laget av 100% gjenvunnet materiale og en panteløsning som gjør at produktene får enda lenger levetid. Produktet er nyskapende med et innbydende og særegent design, og kan lett omsettes i markedet. Bedriften setter bærekraftig utvikling og produksjon høyt, og har til og med funnet opp sitt eget uttrykk for sirkulærøkonomi; RING-økonomi! Gratulerer til vinnerne!

2. plassen går til Bee Wrappers, Landøya ungdomsskole, Viken – Akershus
Bedriften lager innpakningspapir til matvarer laget av bivoks og gjenbrukstekstiler.

Bedriften har hatt fokus på gjenbruk og bærekraft i alle ledd, både i konseptet og i det fysiske produktet. Produktet er attraktivt, det er smakelig presentert og vi ser det som enkelt å selge. I prosessen med utvikling av produktet har bedriften gjort egne eksperiment for å «forske» på kvaliteten av produktet, i tillegg til å ta kunders tilbakemelding til seg for så å videreutvikle. Bedriften har opparbeidet seg gode samarbeidspartnere ifm. tilgang til råmaterialer, som er gjenbrukte tekstiler og bivoks.

3. plassen går til Kobberkællen, Rakkestad ungdomsskole, Viken – Østfold
Bedriften renser kobber fra ledninger og selger kobberet som kan brukes på nytt.

Bedriften tilbyr en veldig konkret løsning på et produkt med stor etterspørsel i markedet. Bedriften har som mål å bidra til «redusert avfallsmengde», og gjør dette ved utvinne et råmateriale som ellers ville blitt søppel, for deretter å smelte det om for videresalg. Avfallet fra utvinningen av produktet levers på den lokale gjenvinningsstasjon. Bedriften har allerede opparbeidet seg gode samarbeidspartnere, og juryen ser det som enkel å både replikere produktet og skalere bedriften.