Bærekraftig blå innovasjon og entreprenørskap

Oslo Børs (Euronext) og Ungt Entreprenørskap setter fokus på den blå næringen og bærekraftig blå innovasjon gjennom programmet Ungdomsbedrift i videregående skole. Fem ungdomsbedrifter er valgt ut til å delta i en europeisk konkurransearena, og underveis får de tett oppfølging av mentorer fra Oslo Børs, Fish Pool og VPS.

Borsen

Foto: Oslo Børs

Første gang vi satser på blå økonomi

Dette er første gang vi i Ungt Entreprenørskap fokuserer på den blå økonomien i Ungdomsbedrift, og dette gjør vi sammen med Oslo Børs og eierselskapet Euronext i Europa. I første omgang er dette en pilot, og vi håper området har stort potensiale i Norge i årene framover. Gjennom «Euronext Blue Challenge» får ungdomsbedriftene tilgang til unikt faglig innhold og uvurderlig mentoroppfølging, og i tillegg får de delta i en europeisk konkurransearena.Vi møtte børsdirektør Øyvind Amundsen foran Oslo Børs med god koronaavstand, og det er ingen tvil om at dette er et samarbeid de virkelig brenner for. – Med vår ledende rolle innen havnæringene og bærekraftig innovasjon, er det viktig for oss å støtte opp om og inspirere ungdom til å satse på bærekraftig blå innovasjon og entreprenørskap. Børsen spiller en sentral rolle i samfunnet som kilde til kapital for næringslivet og som arena for effektiv handel av verdipapirer. «Euronext Blue Challenge» og samarbeidet med Ungt Entreprenørskap bidrar til å skape forståelse rundt dette, sier Amundsen.

«Blue innovation Award»

Fem bedrifter er valgt ut av Ungt Entreprenørskap til å delta i programmet i Norge, og de får tett oppfølging fra sine mentorer fra Oslo Børs, VPS og Fish Pool (alle en del av Euronext). Den 20 mai arrangeres en nasjonal konkurranse, og den beste ungdomsbedriften går videre til en europeisk finale med seks andre europeiske ungdomsbedrifter arrangert av JA Europe og Euronext. Finalen finner sted på den internasjonale dagen for verdens hav (World Oceans Day) 8. juni.

Administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge, Grete Ingeborg Nykkelmo forteller at den blå økonomien allerede engasjerer de unge, og at Ungt Entreprenørskap hvert år ser både kreative og dyktige ungdomsbedrifter på dette området. - Våre unge bedriftsledere ser muligheter og potensiale i den blå næringen, og vet at med bærekraftige løsninger så er dette den kanskje viktigste vekstnæringen for Norge i fremtiden. Gjennom samarbeidet med Oslo Børs får ungdommene tilgang på unik kompetanse for å skape nye løsninger og forretningsmuligheter. Det er nettopp dette samarbeidet vi i Ungt Entreprenørskap har med næringslivet som gir elever og studenter verdifulle tips oghjelp i deres arbeid med å utvikle ideene videret. Viktigst av alt er læringen og erfaringene de tar med seg videre, som forhåpentlig kan føre til etablering av nye bedrifter og arbeidsplasser i fremtiden. Jeg gleder meg til å følge dette samarbeidet framover, sier Nykkelmo.

Disse fem ungdomsbedriftene deltar i «Euronext Blue Challange»

Antiescape UB (Nordland) fra Havbruksakademiet (Naturbruk): Forebygger rømming av laks på anlegg når anlegget har lusetelling.

Mentorer: Jørgen Stensrud, Fish Pool og Christian Pettersen, Oslo Børs

Current UB (Trøndelag) fra Thora Storm vgs. (Entreprenørskapslinja): Utvikler et bølgekraftverk med lavere kostnadene til produksjon og vedlikehold, og dermed gjøre bølgekraft til en attraktiv energikilde.

Mentorer: Thomas Skjønhaug, Oslo Børs og Caspar Wergeland, VPS

Cycle UB (Trøndelag) fra Thora Storm vgs.
(Entreprenørskapslinja): Utvikler en løsning for opphenting og utnytting av slam fra oppdrettsmerder. Slammet går gjennom en kjemisk prosess før det tørkes og brukes til fór til melbiller og børstemark - som igjen blir fiskefôr.

Mentorer: Torbjørn Vik, Oslo Børs og Magnus Lundstrøm, Oslo Børs

Marival UB (Møre og Romsdal) fra Romsdal vgs.
(Innovasjon og ledelse): Lokaliserer og fjerner tapt fiskeutstyr for å redusere marin forsøpling.

Mentor: Anders Holen, Oslo Børs.

Needit UB (Rogaland)
fra Dalane vgs. (Studiespesialisering): Lager produkter som inneholder tørket sukkertare og havsalt, som kan brukes i både mat og badesalt. De skal produsere et nytt og spennende bærekraftig kosttilskudd.

Mentorer: Vigdis Disen, VPS og Mathias Borge Bye, Oslo Børs


Oda Hadland fra Needit UB er svært spent på vårens prosjekt. – Vi ble veldig gira og motiverte. Vi får presentere forretningsideen vår til flere erfarne mentorer fra Oslo Børs. Vi får åtte veiledningstimer og mentortimer, og vi skal delta på to europeiske webinarer i løpet av mars. Vi skal også delta i en norsk konkurranse til våren, nærmere bestemt i mai. Les intervjuet i Dalane Tidende her.


Pressekontakt

Silje H. Valseth,+ 47 473 19 486, silje.valseth@ue.no