Årets entreprenørskapslærer 2023 er kåret!

Arets entreprenorskapslaerer 2023 1
Eli Belsheim (i midten) tok i mot utmerkelsen på vegne av prisvinneren. Her sammen med forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (t.v.) og adm. dir. i UE Norge, Grete Ingeborg Nykkelmo (t.h.).

Årets Entreprenørskapslærer 2023 gikk til Lisbeth Constance Engebretsen fra Vang barne-og ungdomsskole i Valdres. I en tid der entreprenørskap og innovasjon står sentralt i utviklingen av samfunnet, har vinneren utmerket seg gjennom sitt engasjement, dedikasjon og nyskapende tilnærming til å forme fremtidens verdiskapere.

Prisen ble overrakt av forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch til Eli Belsheim på vegne av Lisbeth og skolen under Virkes årsmiddag denne uken. Vinneren skilte seg ut gjennom en imponerende innsats og dedikasjon for å integrere entreprenørskap i skolehverdagen.

Selv uttrykker vinneren glede over å motta denne prisen og sier - Å motta denne utmerkelsen gjør meg både glad, stolt og ydmyk. Det er fint å kunne ta imot prisen på vegne av teamet og det gode arbeidet som gjøres på skolen. Vi er også veldig takknemlige for å ha så mange positive aktører i lokalsamfunnet vårt, som bidrar sterkt med å motivere og veilede elevene. Det er flott om andre skoler kan la seg inspirere av måten vi jobber på i Vang.

Juryen som har bestått av representanter fra Virke, Elevorganisasjonen og Ungt Entreprenørskap sier vinneren av prisen har gjort seg bemerket på flere områder:

  • God politisk forankring i kommunen, lokalsamfunnet og med ledelsen på skolen, og tydelig søkelys på elevmedvirkning. Læreren har verdsatt både samarbeid og tverrfaglighet, og har involvert et bredt team av lærere i å jobbe med entreprenørskap og elevbedrift på sin skole.
  • Verdiskaping innenfor økonomi, miljø og sosiale forhold. Det er fine verdier inn i arbeidet og viktig å bygge bevissthet rundt disse, da bærekraft er avgjørende for å lykkes med helt nødvendig omstilling av arbeidslivet og samfunnet framover.
  • Å løfte fram og synliggjøre gode modeller for innovasjon og samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv. Læreren har vært med på å utvikle en egen modell for samarbeid med lokalt arbeidsliv som de kaller for "Vangsmåten". Faget utdanningsvalg er integrert med Elevbedrift, og den fanger opp temaer som teknologi, design, markedsføring og økonomi.

Elevorganisasjonens representant sa følgende om vinneren: Det er imponerende hvordan skolen virkelig har tatt Ungt Entreprenørskap inn i hele skolen, og det virker som at det er noe hele elevmassen aktivt bruker og jobber tverrfaglig. Dette er noe som sjelden skjer i ungdomsskolen, og som trenger å løftes frem. Det er også fint å løfte frem verdien av en mer praktisk og variert ungdomsskole, noe entreprenørskap kan gjøre og noe de har skjønt på Vang.

Leder for Ungt Entreprenørskap Norge, Grete Ingeborg Nykkelmo, er også imponert over hvordan vinneren og teamet i Vang jobber tverrfaglig med entreprenørskap, og hvordan de samarbeider med lokalt arbeidsliv.

- Vi er veldig glade for at vi sammen med Virke kan gi velfortjent honnør til Vang barne- og ungdomsskole og til Lisbeth, Eli og resten av teamet for jobben de gjør. Innovasjon og entreprenørskap trengs i hele landet, både i by og land, og vi er imponert over grunnlaget de i Vang gir sine ungdommer på dette området.

Årets jury bestod av

  • Helene Ytteborg, seniorrådgiver kompetansepolitikk, Virke
  • Mihaela Tabacaru, Ungt Entreprenørskap
  • Petter Andreas Lona, Elevorganisasjonen