Vi vil beholde ungdommen i Nord!

Mange unge flytter fra Nord-Norge, hva skal egentlig til for å få dem til å bli? Hvilke muligheter finnes i landsdelen vår? Hvordan kan vi forhindre utenforskap? Hva kan skape bolyst? Nå skal vi ut på turné, vi vil høre ungdommens perspektiver på disse viktige problemstillingene.

Fremtidens Verdiskapere i Nord er et samarbeidsprosjekt mellom Ungt Entreprenørskap (UE) i Nordland, Troms og Finnmark. Prosjektet er støttet av samfunnsløftet og starter mandag 30. august i Mosjøen. Hensikten med prosjektet er at ungdom fra hele landsdelen skal leverer sine løsninger på felles nordnorske problemstillinger. Dette gjøres ved at omlag 2000 elever fra totalt 25 skoler deltar på innovasjonscamper i løpet av skoleårets første uker. Dette er en nordnorsk idékonkurranse, hvor elevene gruppevis utvikler ideer, lager forretningsmodeller og presenterer idéene sine for en jury.

"Nå håper vi hele Nord-Norge følger med i våre sosiale kanaler. Hver dag publiseres én episode der vi viser hva elevene har gjort, samt intervjuer lokale politikere og næringsliv om hva de mener om de samme problemstillingene som elevene jobber med."
Hedda Eldøen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Nordland

Ungt Entreprenørskap er en brobygger mellom skolen og verden utenfor. Vi ønsker at elevene skal bli bedre kjent med lokalt arbeids- og næringsliv, politikk og organisasjoner. Juryen som vurderer elevenes idéer er satt sammen av representanter fra akkurat disse områdene. Her har vi blant annet med oss ordfører i Vefsn Berit Hundåla, Karl Peter Johansen fra Nexans, Siv Mossleth, Saltdalshytta og Freyr. Viktige aktører som vi er takknemlig for å ha med oss på laget! Det er én lokal jury på hvert stoppested. De kårer den beste ideen der vinnergruppen går videre til en storfinale som avholdes i tilknytning til Arctic Innovation week i november.

I Nordland har vi følgende stopp i uke 35, før vi gir bilen videre til våre kollegaer i Ungt Entreprenørskap Troms/Finnmark:

  • 30.08.21 -Mosjøen, Aulaen Mosjøen Vgs avd. sentrum
  • 31.08.21 -Mo i Rana, Vitensenteret
  • 01.09.21 -Rognan, Slipen Scene
  • 02.09.21 -Narvik, Verdensteateret Bærekraftslab og Narvik ungdomsskole
"Vi gleder oss til å høre ungdommens perspektiver på viktige problemstillinger -det er de som er FREMTIDENS VERDISKAPERE I NORD!"
Torun Antonia Hansen, pedagogisk fagansvarlig i Ungt Entreprenørskap Nordland

Problemstillingene elevene skal jobbe med er:

  • «Bolyst og bærekraftige lokalsamfunn» - Hvordan gjør vi Nord-Norge til et mer attraktivt bosted for ungdom?
  • «Livet i en boble» - Hvordan håndterer vi de indirekte utfordringene Covid har medført?
  • «Innovasjon i lokalsamfunnet» - Hvilke muligheter fins i lokale bedrifter og lokal næring, og hvordan kan ungdommens idéer bidra til innovasjon i deres lokalsamfunn?
"Landsdelen vår byr på uante muligheter og det blir spennende å se elevene utforske potensialet som ligger her i kreative arbeidsplasser"
Øyvind Myrflott, Rådgiver i Ungt Entreprenørskap Nordland

På turnéen kjører vi elektrisk og bærekraftig i en UE-foliert flott bil!

UEN FVIN